LT 544
Omhoog LT 539 LT 540 LT 541 LT 543 LT 544

 Digischool, virtueel leren op Internet 

In Levende Talen 543 deed ik verslag van mijn bezoek aan Kennisnet, het door O C&W opgezette netwerk voor het onderwijs. Het bleek moeilijk voor een surfende talendocent om voor zijn vak vanaf het openingsscherm iets aan extra lees- of lesmateriaal te vinden. Pas bij het zoeken op vak kwamen er voor enkele talen enige bruikbare links naar andere websites te voorschijn. Daarbij die van Digischool. Reden om eens een bezoek te brengen aan deze virtuele school en te kijken wat deze de talenleraar en zijn leerlingen te bieden heeft.  

Digischool 

Deze virtuele school is te vinden op http://www.Digischool.nl. Het hoofdscherm biedt de keus uit knoppen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Een goed tijdbesparend begin. Het vervolgscherm van voortgezet onderwijs biedt een scala aan keuzes: 2 rijen knoppenbalken waarop achtereenvolgens staan vermeld informatie, vaklokalen, mediatheek,overige ruimtes, schoolkrant, scholenlijst, penschools, medewerkers, vacatures, onderwijssites, workshops, uittreksels waarvan de laatste ongetwijfeld aantrekkingskracht op de leerlingen zal uitoefenen. Vervolgens  de schooldeur met de uitnodigende tekst kom binnen. Wie buiten blijft, heeft keus uit de volgende linkmogelijkheden: 

Hoe surft een talendocent nu verder? Een docent Spaans voelt zich wellicht aangetrokken door het logo van het Festival Mundial dat zich misschien in Spaanse sfeer voltrekt. De overigen zullen zo maar iets proberen of de site verlaten. Ik koos de knop vaklokalen omdat die eigenlijk de meeste kans biedt op een talenlokaal. 
Er zijn vaklokalen voor de traditionele schooltalen. Docenten daarvan zullen zeker een blik willen werpen in het vaklokaal van hun virtuele collega, die misschien allerlei interessante ideeën heeft over het digitale leren. We beginnen de rondgang bij onze moedertaal. 

Nederlands  

Op het openingsscherm weer allerlei knoppen, waaruit een keuze gemaakt moet worden. Opvallend is dat NT2 geen eigen vaklokaal heeft, maar als onderdeel wordt gezien van Nederlands. De tekst op het scherm is duidelijk op zowel leraren als  leerlingen gericht. Beide groepen hebben hun eigen hoek in het vaklokaal. Wat de leraar daar doet is minder duidelijk dan wat de leerlingen verondersteld worden te doen: balen! Maar chatten doen ze gemeenschappelijk. De tekst onder de knoppen die meer op leerlingen dan op hun docenten lijkt te zijn gericht luidt: 

Baartmans homepage 

Onder de knop De Docent wordt de bezoeker voorgesteld aan collega Baartman, docent Nederlands aan het Roland Holstcollege in Hilversum. Het is zijn vaklokaal en onder de knoppen Grammatica, Spelling, Literatuur verschuilen zich zijn lessen.
Bij Grammatica kan de bezoeker toetsen op één van de gegeven zinsdelen en de daarbij horende oefeningen bekijken. Wanneer deze conform de eigen opvatting over grammatica-onderwijs worden bevonden, kunnen ze worden opgehaald en dienen als oefen/toetsmateriaal voor de eigen leerlingen. Dat noem ik functioneel internetgebruik. Hetzelfde kan dan natuurlijk ook gelden  voor wat er verscholen zit onder de knoppen spelling en literatuur.  

NT2

Op het openingsscherm de volgende mededelingen die als tekstbestand minder fraai ogen dan in HTML.  De in NT2 geïnteresseerde bezoeker kan voor informatie klikken op de onderstreepte woorden. 

Degene die deze links in het NT2-lokaal heeft gezet, heeft er kennelijk niet gevonden wat hij zocht, getuige zijn vraag naar goed lesmateriaal voor de bovenbouw van het vo.       

Duits 

Dit digitale vaklokaal wordt bemand door Paul Goossen van het Oranje Nassau College in Zoetermeer. Zijn site kan ook bezocht worden door Duitstalige bezoekers. Het openingsscherm biedt slechts 2 links waarvan de meest in het oog springende de link is naar het Duitsland Instituut in Amsterdam van waaruit studente Marja Verburg de column Berlijnse Berichten verzorgt. De andere link verwijst naar de uitgewerkte studiegidsen en PTA's voor de 2e fase Duits. Ik ben daar even gaan kijken en werd daarin niet teleurgesteld. In 13 bladzijden tekst wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de exameneisen Duits voor het havo/vwo, zoals dat is ontworpen door de auteur voor zijn school o.a. op basis van  de voorlichtingsbrochure havo/vwo Duits van de slo. Compleet met controleformulieren. Op deze homepage dus nog geen lesmateriaal, zoals bij Frans, maar een nuttig overzicht van alles wat van de leerlingen van de school voor het vak Duits wordt geëist. Toegankelijk voor alle collega's die worstelen met hun PTA's en dus geschikt voor functioneel internetgebruik. 

Welcome to the English classroom 

De bezoeker wordt welkom geheten door Aris, die meteen al op het openingsscherm de bezoekers uitnodigt om hem/haar voor vragen, ideeën, commentaar, kritiek etc te mailen. In dit  erg drukke vaklokaal een uitgebreid openingsscherm met maar liefst 13 onderwerpen, gevuld met ongeveer 20 linkmogelijkheden voor het maken van contact. Ten behoeve van de leerlingen zijn er weer de 'Uittreksels, Essays, Special Subjects en Poetry, Engelse boekverslagen'. Leerlingen kunnen zelf ook hun uittreksels aan Aris aanbieden. Tevens kunnen ze klikken op Achtergrondinformatie voor links naar schrijvers en hun boeken, literaire werken, resources, stromingen, kinderboeken etc. Ook kunnen leerlingen een beroep doen op docenten Engels die via e-mail bereid zijn ze te helpen. Een vorm van virtuele bijles!
Voor de docent Engels kan het interessant zijn een kijkje te nemen bij modulair onderwijs ten behoeve van de 2e fase. Er kan geklikt worden op slo, waar een aantal methodes worden besproken waarin de leerstof in de vorm van modulen wordt aangeboden. Docenten met ervaring met deze vorm van leren, worden verzocht te reageren.
Er zijn ook links naar Engelse en Amerikaanse Media, Government, Geography, Engelse geschiedenis, Informatietechnologie in de nieuwe examenprogramma's, en de newsletter van de V.V.L.E, de Vereniging Vlaamse Leerkrachten Engels. Onder het kopje Teacher's Page schuilt de lerarensite, met allerlei links o.a. naar Handige Sites. Betrouwbaar en nuttig lijken me ook de onder de vlag van de Universiteit van Amsterdam, CPS, APS, PRINT/VO en het Augustinus College  varende Educational projects waaronder een samenwerkingsproject met Deense scholen.
De maker van deze thuispagina heeft oog voor de mogelijkheden die Internet voor het onderwijs Engels kan bieden en dat is zeker een pluspunt. Nadeel van deze site is echter dat de ontwerper te veel verschillende onderwerpen door elkaar met kopje en tekst op het openingsscherm zet. Rubriceren en het inkorten van de teksten zouden al wat meer ruimte geven. De website van Frans kan wat dit betreft als voorbeeld dienen. 

Frans 

Dit vaklokaal wordt bemand door Eric Kok en zijn team van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De site wordt geopend met een zeer toepasselijke wens van Le Petit Prince en het even toepasselijke antwoord van Antoine de Saint-Exupéry. Alles op zijn tijd dus! Een prima openingsscherm zonder nieuwtjes, maar klikklaar een aantal knoppen zoals Links, Iets vragen, l'Actualité en dessins, Franse kaartjes, Chatbox en Prikbord. Aangenomen mag worden dat de link naar uittreksels gericht zal zijn op leerlingen of studenten. Van de andere links, zoals die van lesmateriaal weet je niet voor wie die zijn gemaakt, voor studenten of leerlingen, voor welk niveau en welke klas. Wie op zoek is naar lesmateriaal moet dus zeker even op deze link klikken en gaan kijken wat daar te halen valt. 

Lesmateriaal 

Het lesmateriaal dat onder deze knop verscholen zit, is gemaakt door enkele studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in het kader van hun 4e jaars specialisatie. Hun docent Erik Kok stelt dit materiaal beschikbaar voor leraren als lesmateriaal of voor leerlingen als oefenmateriaal. Je vindt er 3 modules over landstreken, behorende bij de leergang Omnibus, een galerie met foto's van Parijs en oefeningen bij Je me présente, homepages van kinderen die wat over zichzelf vertellen. Dit materiaal zal misschien nog uitgeprobeerd worden in daarvoor bestemde klassen en, eventueel bijgesteld, zeker zijn virtuele weg wel vinden, zeker als het extra lesmateriaal betreft bij een leergang of als  wordt aangegeven voor welk niveau het materiaal is ontworpen.  

Links 

Van alle getoonde vaklokalen is dat voor Frans het best voorzien van links. Klikkend ga je naar Frankrijk voor allerlei informatie. Webmaster Erik Kok stelt dat de belangrijkste functie van dit lokaal is: je op gang te helpen bij het vinden van informatie op het Internet. Je kunt via deze pagina en de lijst met links snel een hoofdonderwerp zoeken en vervolgens een deelonderwerp. Per link krijg je een omschrijving, zodat je kunt zien of het zin heeft deze site te gaan bezoeken.
Voor studenten is dit een perfecte optie om voor studiepunten zelfstandig verslag te doen van wat ze op reis tegenkomen, maar voor het voortgezet onderwijs is enige sturing in de vorm van opdrachten, eventueel met correctie, aan te bevelen. Hieronder de volledige lijst met links.

Chercher en français  

Journaux:

Bureau de presse:
Agence France Presse (AFP), met onder andere "le monde en bref", foto's en zoekfuncties.  

Géographie et information touristique: 

la France

Paris

Ministères:
De meeste Franse ministeries hebben een officiële website. Deze sites leveren vaak goede, praktische informatie. Zo vind je bij de volgende ministeries informatie over :

Bezoek ook eens de Franse ambassade in Den Haag voor informatie over Frankrijk.  

Culture:

Pratique:
A la recherche de ...  

Des sites pour l'enseignement secondaire

Curiosités  

Deze site met nu al een groot aantal links is het bezoeken zeker waard. Van de vier vaklokalen is dat voor Frans het meest gebruikersvriendelijk. Vanaf het openingsscherm kun je meteen door naar lesmateriaal en naar links. Deze zijn gerubriceerd, hetgeen het kiezen vergemakkelijkt. Beide onderwerpen zullen zeker nog verder worden uitgebouwd.


Conclusie

Digischool met zijn direct vanaf het openingsscherm aanklikbare vaklokalen is daarmee op de goede virtuele weg, want docenten en leerlingen zoeken nu eenmaal bij voorkeur naar een vak. Wat leerlingen in die vaklokalen hopen te vinden is makkelijker te definiëren dan wat docenten er zoeken. Digischool is n.l. één van de grootste leveranciers van links naar sites met boekverslagen, leesdossiers en uittreksels, zoals ik in mijn artikel Internet, een alternatieve leerweg naar het diploma (LT 541) heb laten zien.

Als het om lesmateriaal gaat, dan zou er op een vervolgscherm moeten worden aangegeven voor welk niveau en welke klas het materiaal is ontworpen en eventueel bij welke leergang het kan worden gebruikt. Nog mooier zou het zijn als er ook nog vragen en opdrachten aan het lesmateriaal zouden worden toegevoegd en echt goed wordt het pas als er ook nog feedback op de goede en foute antwoorden wordt gegeven. Als ook nog de score kan worden bijgehouden, dan wordt het pas echt interactief leren en is er meteen een controlemogelijkheid voor de eigen docent.

Voor het zover is, en dan nog voor alle talen, zitten we al in de volgende eeuw. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de vaklokalen van Digischool worden bemand door homepages van individuele vakcollega's met belangstelling voor ICT en technische kennis van de Internettaal. Daardoor kunnen ze met hun homepage ook buiten hun schoollokaal komen en laten zien wat ze in hun vak belangrijk vinden en wat ze aan les- oefen- of toetsmateriaal hebben ontworpen.
De in Digischool opgenomen vaklokalen zijn inhoudelijk en qua vormgeving erg verschillend van elkaar en afhankelijk van de persoonlijke smaak en mogelijkheden van de ontwerpers ervan. Een keurmerk voor dit soort huisvlijt is er niet. Daarom zou geïnventariseerd moeten worden wat docenten van virtuele scholen zoals Digischool verwachten. Vooruitlopend daarop alvast een hint: docenten zouden er meer aan hebben als de links zouden worden gerubriceerd naar soort en gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Het rendement voor de bezoekende vakcollega zal zeker toenemen als er ook nog lessuggesties of lesmateriaal worden toegevoegd.

 Levende Talen 544, november 1999

Terug


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT