Elena

Elena
Omhoog Duits Engels Social media Elena Duolingo

 

 

Elena – een mooie loot aan de ICT-stam

 

Elena is dan wel nog maar een meisje van zeven, maar belooft net als haar beroemde sexy naamgenoot Helena waar veel mannen uit de klassieke Oudheid een moord voor deden, een fraai wezen te worden, virtueel dan. Elena is namelijk de hoofdpersoon in de gelijknamige online leeromgeving voor basisschoolkinderen en helpt op speelse wijze bij de kennismaking met de buurtalen Duits, Frans en  Nederlands: www.elena-learning.eu. De programmatuur is in alle drie talen gratis beschikbaar en werd en wordt nog verder met geld uit de Europese Lifelong Learning programmapot ontwikkeld door een samenwerkingsverband van o.a. Talenacademie Nederland, Klasse TV, Early Bird en Open Universiteit.

Thema's
Het pakket telt tien thema’s en baseert op de volgende ‘story’: Elena Colson is 7 en met haar zusje Sophie, haar ouders (Marie en Auguste Colson) en de hond Misty naar het land van de doeltaal (de taal die de kinderen dus gaan leren) verhuisd, waar haar ouders een restaurant openen. In het eerste thema leer je de Colsons en hun nieuwe buren en de buurjongens Max en Otto kennen. In thema 2 gaat Elena naar school. In het 3de thema spelen Elena, Max en Otto in de tuin. Thema 4 speelt bij Elena thuis. Een vriendje komt logeren. In het 5de thema bakt Elena met haar vader pannenkoeken in het restaurant. In thema 6 gaat Elena met haar vriendjes Max en Otto naar de supermarkt. In thema 7 viert de juf van Elena haar verjaardag op school. In thema 8 gaat de klas naar de kinderboerderij. In thema 9 spelen Elena, Sophie, Max en Otto op zolder. In het laatste thema gaan Elena en Sophie tenslotte op vakantie.

 

 

Elk thema bestaat uit 10 units waarin basiswoorden passief en actief worden aangeleerd, aangevuld met een uitgebreidere passieve woordenschat. Elena leidt door het programma, legt uit, zingt, danst, helpt bij TPR-oefeningen en looft de kinderen als ze de opdrachten goed hebben gedaan. Het programma is dan ook bij uitstek geschikt voor individueel gebruik, op school en thuis.Heel bijzonder: voor het thuisfront worden bij elk thema tips meegeleverd. Bij thema 1 bijvoorbeeld deze voor Duits – voor Frans en Nederlands zijn er vergelijkbare info’s:

 

 

 

 

Thema 1: Hallo Elena

 

In het eerste thema maken de kinderen kennis met Elena Colson en haar familie. Elena is  7 jaar oud en geboren in Maastricht. Samen met haar vader, moeder, zusje Sophie en haar ondeugende hondje Misty verhuist zij naar Duitsland.  In Duitsland  ontmoet zij, de tweeling Max en Otto en al snel worden zij de beste vrienden. In elk thema staan er kernwoorden centraal.  Met behulp van verschillende speelse activiteiten  wordt er gestreefd naar passieve ( luisteren en begrijpen) en actieve (spreken) beheersing van deze woorden.

In thema 1 gaat het om de volgende kernwoorden: Hallo, ich, die Familie, die Mutter, der Vater, die Schwester, der Bruder, der Hund, die Katze, das Haus, der Ball, Guten Tag, mein Name ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn 

De kinderen leren zichzelf voor te stellen, de familie namen en het tellen tot 10.  Ook krijgen zij opdrachten voor thuis mee. Als huiswerk wordt hun bijvoorbeeld gevraagd, de kernwoorden, het themalied en de chant (dit is een soort  rap) te oefenen. Wij willen ook graag dat de kinderen een foto van hun familie mee naar school nemen.Hieronder vindt u de tekst van het themalied en de chant. De muziek vindt u in het programma van Elena, waar u op de computer ook toegang toe heeft. Wilt u alstublieft het lied en de chant samen met uw kind oefenen?
 


Lied
 

Hallo, guten Tag,
 ich heiße Elena
Hallo, guten Tag,
ich heiße Elena.
Ich heiße Elena
und wie heißt du?
Das ist Mama,
das ist Papa,
Sophie, meine Schwester
und Misty, der Hund.
Hallo, guten Tag,
ich heiße Elena.

Ich heiße Elena
und wie heißt du?

 

Chant 

Eins, eins!
Zwei, zwei!
Zählst du mit?
Drei, drei!

Vier, vier!

(klap, klap, klap)

Fünf, fünf!
Sechs, sechs!

(klap, klap, klap)

Sieben, sieben!
Acht, acht!

(klap, klap, klap)

Neun, zehn!

 

Voor de docent is er een uitvoerige handleiding (naar keuze in het Nederlands, Frans of Duits) die – hoewel het online pakket eigenlijk voor zichzelf spreekt – veel handige ideeën en materialen bevat. Elk thema begint met een presentatieblok: een animatievideo met daaraan gekoppeld een interactief beeldwoordenboek en lied (luisteren en meezingen). Vervolgens doen de leerlingen een aantal begripsoefeningen waarin beeld en geluid steeds weer gekoppeld worden. Heel afwisselend en van slimme feedback voorzien. Elk thema eindigt met een toets (matchen van geluid en plaatje).

Doelen
Elena richt zich volgens de auteurs uitsluitend op het luisteren en begrijpen en spreken op een soort pre A1-niveau. De  kinderen kunnen na het programma te hebben doorlopen:

- zeer korte instructies in de vreemde taal begrijpen en uitvoeren, als er zorgvuldig, langzaam en duidelijk gesproken wordt;
- woorden en zinnen, die betrekking hebben op eenvoudige en vertrouwde onderwerpen uit het dagelijkse leven begrijpen;
- de thematisch aangeboden woorden en ‘brokken taal’ (chunks) uitspreken.

Samengevat: heel veel fraais, dat ongetwijfeld ook inzetbaar is in de startfase Frans/Duits in het voortgezet onderwijs, zeker op het vmbo.

omhoog


© Kees van Eunen stuur een bericht aan het bureau LT