Duolingo
Omhoog Duits Engels Social media Elena Duolingo

Duolingo doet zijn intrede in het klaslokaal


De app Duolingo (
http://www.duolingo.com) wordt steeds vaker ook op middelbare scholen ingezet – zij het door docenten die het als aanvullend lesmateriaal gebruiken of door leerlingen die op eigen houtje op zoek naar extra oefeningen gaan. De app, waarmee verschillende talen kunnen worden geleerd, is gratis en werkt op iOS, Android en Windows Phone. Is het de moeite waard om de app in de les te introduceren?
Een keer gedownload, begint de gebruiker met makkelijke zinnetjes, waarbij in het begin de audiovisuele methode wordt toegepast. Zo leer je dat ‘de man’ in het Duits der Mann betekent door op een foto van een man te klikken. Het woord wordt dan ook voorgelezen. Dit auditieve element is ook op hogere niveaus aanwezig, terwijl de visuele ondersteuning afneemt naarmate de zinnen ingewikkelder worden. Uiteraard hoeft men niet op het laagste niveau te beginnen: een instaptoets zorgt ervoor dat de gebruiker op het juiste niveau terechtkomt.

Competitief en gepersonaliseerd
De app introduceert tevens een competitief element. De beheersingsniveaus zijn in verschillende eenheden opgesplitst. Een eenheid geldt pas als voltooid wanneer de aangeboden stof beheerst wordt. Als je teveel fouten maakt, moet je de les opnieuw beginnen. Tegelijkertijd wordt de succesvolle afronding van een eenheid met ervaringspunten (XP’s voor experience points) beloond. Deze punten geven aan hoe ver de gebruiker is gekomen en zorgen voor een zekere motivatie om het leerproces vol te houden.
De verschillende eenheden zijn veelal op onderwerpen gebaseerd die ook in gewone taalmethodes aan bod komen, bijvoorbeeld “dieren” of “eten”. De verschillende vaardigheden komen daarbij allemaal tot op zekere hoogte aan bod. Duolingo maakt ook gebruik van quizelementen zoals meerkeuzevragen en matchvragen. De app turft hoe vaak je inlogt en stuurt indien nodig reminders. Dit controle-element is voor elke gebruiker gepersonaliseerd: je mag zelf bepalen hoeveel tijd je aan het leren met de app wilt besteden. Er kan tussen vier verschillende intensiteitsniveaus (5, 10, 15 of 25 minuten per dag) worden gekozen.

Speciale versie voor scholen geďntroduceerd
Door deze features is de app ook voor het vreemdetalenonderwijs interessant. De app biedt immers een groot deel van de talen aan die ook op Nederlandse scholen worden onderwezen. Dit realiseerden zich ook de ontwikkelaars van Duolingo. In januari verscheen daarom de eerste officiële schoolversie van Duolingo (
http://schools.duolingo.com) die het docenten mogelijk maakt om de voortgang van hun leerlingen via een dashboard te beheren.
Docenten kunnen op deze manier zien welke eenheden hun leerlingen hebben voltooid en hoeveel XP’s zij hebben verzameld. Op de officiële website worden enkele docenten uit verschillende landen geciteerd die de docentenfunctie van Duolingo vooral zeggen te waarderen omdat zij zo beter recht kunnen doen aan heterogene lesgroepen. De app kan dan worden ingezet als differentiatiemiddel voor zowel onderpresterende leerlingen als leerlingen die extra uitdaging nodig hebben zonder dat de docent veel voorbereidingstijd kwijt is. In deze context is het wel belangrijk om te vermelden dat op dit moment alleen het Engels vanuit het Nederlands kan worden geleerd. Alle anderen talen moet de gebruiker via het Engels leren, wat de app voor leerlingen die al moeite met de taal hebben minder aantrekkelijk maakt.

Veel woordenschat, weinig grammatica
Wie er nu over nadenkt om Duolingo als vast element in de les te integreren, moet er wel rekening mee houden dat de methodiek van de app anders is dan veel taallessen. Vooral op lagere niveaus ligt de nadruk van Duolingo op de reproductie van zinspatronen, wat minder goed aansluit bij taaltaken die vrije productie stimuleren. Grammaticale uitleg ontbreekt daarnaast volledig. De trial-and-error-methodiek van de app vermijdt het expliciteren van grammaticaregels zodat grammaticale structuren slechts impliciet voorkomen. De vraag welk effect dit heeft op de verwerving van complexe verschijnselen zoals bijvoorbeeld de vervoeging van Franse werkwoorden is nog niet onderzocht.
De focus ligt dan ook vooral op de woordenschat. Dit is naast het speelse karakter van de app en het feit dat de app overal kan worden gebruikt zeker één van Duolingo’s sterkste kanten. De onderwerpen die in de eenheden worden aangeboden zijn veelzijdig en sluiten over het algemeen goed aan bij het alledaagse leven. Wel komen er ook vertalingsoefeningen aan bod die vrij onrealistisch zijn, zoals Je suis un oiseau (“Ik ben een vogel”) of His grandfather is a sheep (“Zijn grootvader is een schaap”). Dit zou ermee te maken kunnen hebben dat Duolingo zijn geld verdient door de community zinnen voor hun klanten te laten vertalen en vertalingen te laten verbeteren.
Uiteindelijk zullen docenten zelf moeten bepalen of de app een zinvolle aanvulling op hun lessen is. De app is niet voor alle manieren van lesgeven even geschikt en kan een methode zeker niet vervangen. Wel kan Duolingo een leuke manier zijn om leerlingen ook buiten de les met de taal aan de slag te laten gaan. Het blog
http://www.duolingo-op-school.nl verzamelt sinds kort ervaringen van Nederlandse docenten.

omhoog


© Nicolai Sinn stuur een bericht aan het bureau LT