Engels
Omhoog Duits Engels Social media Elena Duolingo

Stercollectie Engels

‘Het is 2008. Op je school wordt de leerstof voor 80% uit de leerboeken gehaald en voor 20% van de computer.   De ambitie is die verhouding binnen drie tot vijf jaar om te draaien’.

Dit was een uitspraak van Dr. Jos Zuylen, directeur van de toenmalige Onderwijs Vernieuwings Coöperatie (OVC). Het vanaf 2005 door de OVC ontwikkelde lesmateriaal is overgenomen door de stichting VO-content en onder de naam Stercollecties uitgebreid. Van de talen zijn alleen Nederlands, Duits en Engels in de Stercollecties opgenomen. Na Nederlands (LTM 8-2014)  en Duits (LTM 1-2015) wil ik in deze bijdrage laten zien dat de ontwikkelaars aardig op weg zijn ook de leerstof Engels voor een groot percentage te digitaliseren. Vanaf 1 augustus 2014 is de leerstof van het vmbo tot en met leerjaar drie gedigitaliseerd, voor havo/vwo is dat alleen voor het eerste en tweede leerjaar. Elk jaar wordt hieraan een leerjaar toegevoegd, zodat in 2018 ook 6 vwo klaar is. De leerstofontwikkelaars hebben voor elk vak een uitgebreide handleiding geschreven met daarbij een uitleg op video, http://www.handleidingstercollecties.nl/.  

Thematische opbouw
Zoals bij Nederlands en Duits is ook bij Engels de leerstof thematisch opgebouwd. Voor het eerste en tweede leerjaar havo/vwo hebben de ontwikkelaars de volgende 16 thema’s ontworpen, www.vo-content.nl/stercollectie/engels: 1 Personal, 2 Animals and pets, 3 Family and friends, 4 Contacts, 5 Shopping, 6 School, 7 Hobbies and sports, 8 Food and drink, 9 Holidays and travel, 10 At home, 11 Press and media, 12 Love and hate, 13 Health and welfare, 14 Spare time and music, 15 Jobs, 16 Shopping and fashion. Elk thema bestaat uit de 8 onderdelen: A Start, B Listening, C Reading, D Toolbox, E Speaking, F Writing, G Life and culture, H Tasks.

Thema 9 Holidays and travel
Hiermee begint het tweede leerjaar. De leerlingen worden in de introductie als individueel zelfstandige werkers schriftelijk, maar ook mondeling toegesproken met behulp van ReadSpeaker, www.readspeaker.com/. Met dit programma kun je teksten typen tot maximaal 250 woorden. Je kiest een taal, een computerstem, je typt je tekst en je krijgt deze te horen. De uit schrift naar spraak geconverteerde tekst is wonderbaarlijk goed, als het ware een omgekeerd digitaal dictee. Alle uitgesproken woorden krijgen een kleurtje als ze aan de beurt zijn. Deze doeltaal-voertaaltekst kunnen de leerlingen dus lezen en beluisteren:

A Start
Dear
 pupil,
Welcome back! You are about to start theme 9: 'Holidays and travel'. 
How
 are   you going  to practise?  
You are going to practise your English writing, reading, listening and speaking skills.You will visit websites, play games, do exercises and listen to stories.  
What
are you going to do?  
You are going to read,  listen, speak and write about 'Holidays and travel'.  
By practising a lot your English will improve!  
Need
help?  
Use the toolbox if you need help. Here you will find (new) words and expressions. You will also find  help for grammar and pronunciation.  
Have
fun!

En voor fun wordt ook gezorgd zoals in de sketch met de komiek Marty Feldman in het kantoor van een travel agent. Leerlingen die niet alles hebben begrepen kunnen met een klik de uitgeschreven tekst van de sketch downloaden en lezen om daarna nog een keer te gaan luisteren. De leerlingen de sketch te laten naspelen verhoogt zeker de fun.

B ListeningVoor vakantie en reizen worden de leerlingen verwezen  naar verschillende websites zoals: http://www.elllo.org/video/index.htm met meer dan 600 thematisch geordende korte video’s.
Op http://www.vidtur.com, ook te gebruiken voor andere talen en bij alle traditionele leergangen kiezen de leerlingen een land en een stad voor een rondleiding in de gevraagde taal.

In de Stercollecties hoeven de leerlingen op deze websites niet te zoeken, want met een klik starten ze de door de ontwikkelaars uitgezochte video’s. Ze kunnen dus niet verdwalen.

C Reading
Een voor goedkoop reizenden nuttige website is http://www.backpacking.net/ten-essl.html#contents. De leerlingen krijgen daar de 14 essentials die in hun rugzak dienen te zitten als ze op reis gaan. Een aardige opdracht is om samen met een klasgenoot een reis te boeken naar een overeen te komen bestemming voor niet meer dan
£500 per persoon en maximaal zeven dagen. Ze geven een presentatie van hun digitale reis en de klasgenoten kiezen de reis met de beste kwaliteit-prijsverhouding. De motivatie voor deze oefening zal danig toenemen, als de klas deze schoolreis ook echt zou kunnen maken. Het leesgedeelte wordt afgesloten met nog enkele korte teksten over reizen.

D Toolbox
De toolbox vormt een belangrijk onderdeel van de Stercollecties. Daar vinden de leerlingen oefeningen met de bij het thema horende grammatica, woorden en uitspraak. Daarbij sturen de ontwikkelaars de leerlingen geregeld naar de bekende bij elke leergang te gebruiken taaldorp websites zoals www.languageguide.org, www.eslgamesworld.com/ en www.wrts.nl/. De leerlingen, bezig met thema 9 Holidays and travel, vinden er ook interactieve luister- en spreekoefeningen in een Tourist Office, op een camping en in een hotel. Deze bij elk thema behorende oefeningen zijn gemaakt door StudioVO, de ontwikkelaar van de Stercollecties, http://www.studiovo.nl/Taaldorp/Engels. Het laatste onderdeel van de Toolbox is weer voor de fun, te vinden op de websites http://pbskids.org/, http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ en het eerder genoemde www.eslgamesworld.com./

E Speaking
Na de inleiding en wat adviezen volgt de warming up die bestaat uit een aantal simpele vragen in het Engels en drie vertalingen waarvan er een goed is. Als de leerlingen klaar zijn met de oefening, krijgen ze meteen hun goede en foute antwoorden te zien. Vervolgens downloaden en printen de leerlingen de speech cards en oefenen twee aan twee de vragen en antwoorden. Uitspraak- en woordhulp kunnen ze vinden op de bijgeleverde websites www.bbc.co.uk
, www.speakenglish.co.uk en www.englishexercises.org. Als ze daar op klikken zijn ze meteen op de voor hun bedoelde pagina, dus hoeven de leerlingen niet te zoeken. Dan volgen zes pagina’s met spreekopdrachten die de leerlingen grotendeels met een klasgenoot kunnen uitvoeren. Als laatste onderdeel enkele klasactiviteiten die docenten zelf nog kunnen uitbreiden. De bekendste is: ik ga op reis en neem een kam mee. Elke leerling in de klas voegt een voorwerp toe totdat de koffer vol is.

F writing
Na de introduction, de tips for writing, de warming up moeten er vanuit Brighton ansichtkaarten worden verstuurd aan Engelstaligen
. Nuttige onderwerpen hiervoor vinden de leerlingen op www.metoffice.gov.uk,  www.hostelworld.com, en www.visitbrighton.com. Ze moeten een vakantiebaantje zoeken op www.summerjobsabroad.co.uk en per e-mail solliciteren. Ze moeten een programma maken voor een bezoek van Engelse scholieren in Nederland. Dat kan met hulp van de websites www.holland.com en www.thehollandring.com. Het resultaat moeten ze dan per e-mail aan hun uitwisselingspartner laten weten. Wanneer die e-mails daar ook in het echt terecht komen, is dat natuurlijk motiverender dan ter controle bij hun docent.

G  Life and Culture
Hier maken de leerlingen kennis met landen waar Engels wordt gesproken en worden ze uitgenodigd met hulp van wikipedia over een te kiezen land een presentatie te maken. Ze kunnen ook in Engeland blijven bij www.lonelyplanet.com/england. Ter afsluiting kunnen de leerlingen nog het oude zeer bekende lied van Sting met de titel Englishman in New York beluisteren waarvan ook de tekst is afgedrukt. Creatieve docenten zullen dit onderdeel van het thema eenvoudig kunnen aanvullen.

Met onderdeel H Tasks eindigt dit thema. De leerlingen bereiden een reis voor en gebruiken daarvoor de websites www.visitbritain.tv, www.tripadvisor.co.uk en www.lonelyplanet.com/england. Ze mogen niet meer dan € 500 uitgeven. Als ze dan echt met een vriendje of vriendinnetje op reis mogen gaan, is het lesdoel van het thema holidays and travel helemaal bereikt.

De praktijk
De leerlingen kunnen met de Stercollecties zelfstandig en meestal ook individueel werken. Dat hoeft dus zeker niet altijd in klassenverband en in lesuur gebonden werktijd. Met de komst van de laptop in het onderwijs zijn de computerlokalen overbodig geworden en hoeven de leerlingen niet meer tegelijkertijd hetzelfde te doen. Na een korte frontale inleiding op ieder thema zodat duidelijk is wat de leerlingen voor huiswerk moeten doen, kan de docent de resterende lestijd met de leerlingen van papier werken, bijvoorbeeld vanuit een tijdschrift waarop zij zijn geabonneerd. Ze bestaan nog steeds, de tijdschriften van Mary Glascow Publications: Click, Crown, Team, Club en Current,
http://maryglasgowplus.com/subscribe/english. Hoewel er bij elk thema door de ontwikkelaars ook eindtoetsen worden geleverd, lijkt het me nodig regelmatig te controleren of de leerlingen de opdrachten hebben uitgevoerd en er iets van hebben opgestoken. Dat doen docenten ook bij de niet digitaal aangeboden leermiddelen. De geïnterviewde docenten gebruiken naast het gedigitaliseerde lesmateriaal van de Stercollectie geen papieren leergang meer. Desondanks hebben ze behoefte aan gedrukt extra lesmateriaal. Dat dekt ongetwijfeld de door Jos Zuylen voorspelde 20 %.

omhoog


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT