Nieuwsbrief 3-2005
Omhoog Nieuwsbrief-1-2005 Nieuwsbrief-2-2005 Nieuwsbrief 3-2005 Nieuwsbrief 4-2005 Nieuwsbrief 5-2005 Nieuwsbrief-6-2005 Nieuwsbrief 7-2005 Nieuwsbrief-8-2005

GrassRoots, projecten voor samenwerkend leren via internet (deel 1)

Het GrassRoots programma, een initiatief van het Canadese Schoolnet, helpt docenten met het integreren van ict in hun lessen en leerlingen met het zelf op het internet zetten van innovatieve leerprojecten. De ontwerpen moeten voldoen aan strenge eisen. Ze moeten bijvoorbeeld passen in het lesprogramma, aanzetten tot leeractiviteiten, resulteren in een voor iedereen toegankelijke website. Na een gunstige beoordeling door een internationale jury ontvangen de ontwerpers, afhankelijk van de omvang van de website, een beloning van $300 tot $900. Het Nederlandse ministerie van OC&W heeft dit Canadese initiatief overgenomen. Dat was een goed idee, want vanaf dit jaar is het Canadese GrassRoots om financiële redenen gestopt.
 
De Canadese website
Ondanks de aankondiging van het Canadese Schoolnet dat deze non profit organisatie gaat stoppen met de GrassRoots projecten, is tot het moment van schrijven van deze regels, de website (http://www.schoolnet.ca/grassroots/e/home/index.asp) nog steeds te bezoeken. Wie beloonde projecten wil bekijken, kan klikken op Media Room en vervolgens op Archive. Bovendien staan er in de rubriek Awards allerlei verwijzingen naar andere instanties, die docenten en leerlingen geldprijzen toekennen voor hun inzendingen, wanneer deze aan de van te voren vastgestelde criteria voldoen. Daarbij ook natuurlijk de internationale ThinkQuest wedstrijd, alleen al goed voor een grote hoeveelheid lesmateriaal voor allerlei vakken.

De Nederlandse GrassRoots
De Nederlandse GrassRoots staan op het adres (www.grassroots.nl) met op de openingspagina een wervende tekst om vooral mee te doen. Wie zich aanmeldt krijgt voor zijn projectidee een beloning ter waarde van 500 euro. Bovenin staan vijf knoppen met daaronder veel informatie. Onder de knop etalage staan de beste GrassRoots projecten van de afgelopen jaren. Onder zoeken vindt de bezoeker een uitgebreide database waar hij kan zoeken in de sectoren primair-, voortgezet-, hoger onderwijs, bve en op een zeer ruime sortering vakken. Bij geen voorkeur krijg je de lijst van maar liefst 3050 projecten te zien. Onder de knop Info staat alle informatie over GrassRoots cultuur van 2005. Klik je op de knop thema’s, dan kun je bij een aantal door de minister aangewezen instellingen een afgerond GrassRoots project zoeken en bekijken. Onder de laatste knop aanmelden kun je zien aan welke eisen een ingediend project moet voldoen en welke stappen een school moet ondernemen om een GrassRoots project te starten.
Docenten van het voortgezet onderwijs, die eerst wel eens willen zien wat hun vakcollega’s met hun leerlingen aan bruikbare projecten hebben ingebracht, kunnen terecht onder de knop zoeken. Kies gericht zoeken, vervolgens algemeen, dan voortgezet onderwijs en het gewenste vak. Kies geen locatie, want dan wordt de zoekopdracht ruimer. In willekeurige volgorde bespreek ik hieronder alle gevonden vakken uit het voortgezet onderwijs waarin leerlingen van havo/vwo examen kunnen doen en waaraan de gevonden projecten een bijdrage zouden kunnen leveren. Helaas is de database vervuild en is een groot aantal daarin geplaatste projecten niet te vinden.

Wiskunde
De database geeft voor wiskunde keurig het zoekresultaat weer, er is gezocht naar:

In de daaronder staande lijst staan alle ingediende projecten onder elkaar. De teksten hebben dezelfde opmaak, zijn kort en duidelijk. De bezoeker krijgt na het klikken op de titel, het hele projectvoorstel te zien en weet daardoor van te voren al wat hij kan verwachten.
Het eerste project in de lijst heeft als titel Rekenen met variabelen en heeft als uitleg: ’leerlingen gaan leren werken met letters. De verschillen tussen de bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en machten) moeten ze onderscheiden. De begrippen moeten ze uit het hoofd leren en daarna gaan toepassen. Dus het geheel gaat over rekenen met letters (algebra). Verder moeten ze in staat zijn om de letters te vervangen door een positief getal’.
Klik je op de titel, dan vind je een compleet overzicht van de verplicht in te dienen informatie over het project, zoals: leerdoelen, vernieuwend karakter, werkvormen, vakgebieden, projectorganisatie en inhoud daarvan, de leerlingenactiviteiten, en wat de docent heeft gedaan aan de voorbereiding van het project. Dit overzicht vind je ook bij de andere projecten terug. Bovendien staan standaard begin- en einddatum vermeld, de naam van de school en de website waar het uitgevoerde project is te vinden. Rekenen met variabelen is een project van de scholengemeenschap St. Canisius in Almelo en is te vinden op het adres (http://les.canisius.nl/vakken/wiskunde/varia/index.html). 
Bij het langslopen van de lijst met wiskundeprojecten constateer ik, helaas, dat een aantal projectvoorstellen nog moet worden uitgevoerd, dat andere zijn voltooid, maar kennelijk niet zijn gearchiveerd. Dat levert dan een vergeefse zoektocht op. Bovendien heeft ook nog een aantal projecten in de wiskundelijst niets of niet veel te maken met dit vak. Dan is 68 projectvoorstellen een magere oogst en het nalopen daarvan tijdverlies voor docenten, die op zoek zijn naar bruikbaar lesmateriaal waarvoor door OC&W is betaald.

 Aardrijkskunde
Voor Aardrijkskunde vindt de zoekmachine 118 projecten voor het voortgezet onderwijs. Het eerste uit de lijst lijkt me meteen al interessant. Het heeft als titel Transport en infrastructuur: ‘Nederland investeert continu in de verbetering van haar infrastructuur. Hierbij kun je denken aan: de Betuwespoorlijn, de HSL, de Westerscheldetunnel en de Maaslandkering’. Dit project is ontwikkeld door leerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede en bestaat uit een tiental powerpoint presentaties over de Betuwespoorlijn, Zuiderzeespoorlijn, Balgstuw Ramspol en de polderbaan van Schiphol. Deze kunnen zeker als lesmateriaal dienen. Ook bij Aardrijkskunde zijn er weer afgewerkte projecten, die niet meer in het archief van de school of van de GrassRoots organisatie beschikbaar zijn. Soms is er een doorschakeling naar (server07.kennisnet.nl/grassroots), maar dit spoor loopt dood op de oude webstek van nl.tree.

Geschiedenis en Staatsinrichting
Er staan voor het voortgezet onderwijs 114 projecten in de lijst. De eerste projecttitel en omschrijving Politiek chat-café lijkt net zo interessant als de tweede De verbeelding van de Koude Oorlog, project waarvoor de leerlingen aan de hand van spotprenten een analyse moeten maken van deze periode uit de wereldgeschiedenis. Beide projecten zijn echter onvindbaar. Over hetzelfde onderwerp is wel bereikbaar de website van leerlingen van twee klassen van de christelijke scholengemeenschap A.M. van Schuurman, die elk een Koude Oorlog krant moeten maken met het Amerikaanse en het Russische standpunt. Beide werkstukken zien er aardig en verzorgd uit. Dit is een vernieuwende, actieve en zelfstandige manier van leren.
Ook een goed project is dat met de titel Conflicthaarden. De leerlingen van Scholengemeenschap Augustinianum in Eindhoven moeten in groepjes van vier elk een conflicthaard met een historische achtergrond onderzoeken. Ze presenteren hun werkstukken als lesmateriaal aan hun klasgenoten en aan alle belangstellende leeftijdgenoten, die ook iets over deze onderwerpen willen (moeten) weten. Dat kan, want één van de ict elementen bij de projecten is het bouwen van een website waarop de leerlingen hun werk laten zien. Dit verhoogt niet alleen de motivatie van de leerlingen voor deze manier van leren, maar de verplichte publicatie van hun werk verhoogt ook de kwaliteit en vermindert het citeren zonder bronvermelding.

Nederlands
De database levert voor onze moedertaal maar liefst 246 projecten op. Het eerste project in de lijst is geleverd door leerlingen van het Twents Carmelcollege en betreft een analyse van het literaire werk van Simone vd Vlugt. Klik je op de titel dan krijg je het hele projectvoorstel te zien, zoals dat in april 2002 is afgerond. ‘Wij moesten op school een project doen over Simone van der Vlugt. De klas werd in verschillende groepjes gedeeld, die elk een opdracht kregen. Al die opdrachten hebben wij verwerkt in deze site. Je kunt er van alles vinden over haar boeken en over haar zelf’. Behalve een overzicht van recensies van haar boeken en een interview, hebben de leerlingen zelf een vervolgverhaal bedacht. Ze bieden ook de mogelijkheid aan de bezoekende leerlingen om na lezing van alle informatie hun kennis te testen. Bladerend door de lijst kwam ik nog meer projecten tegen waarin een auteur centraal staat.
Ontwerp een echte krantenpagina. ‘
Leerlingen maken een pagina die echt wordt gepubliceerd. Dit in samenwerking met een journalist van het Eindhovens Dagblad. De pagina moet een interview, een foto met tekst, een mening over iets en een artikel bevatten’. Zo op het eerste gezicht lijkt dit ook een aantrekkelijk project, maar op de site waar het uitgevoerde project zou moeten staan, kom je wel terecht bij het Eindhovens Dagblad, maar niet bij de ontworpen pagina’s.
Dit komt vaker voor. Een projectvoorstel ziet er op het eerste gezicht interessant uit, maar is van de schoolsite afgehaald of niet te vinden in Het GrassRoots archief. Bovendien staan hier nogal wat projecten die in het Nederlands zijn geschreven, maar die met deze taal als vak niets van doen hebben en om die reden niet interessant zijn voor Neerlandici en hun leerlingen.

Frans
Voor Frans staan 25 projecten in de database. Slechts een paar daarvan lijken op het eerste gezicht interessant, zoals de Franse invloed in de regio, een project van een 2e klas van het Titus Brandsmacollege in Dordrecht. De leerlingen bestudeerden alles wat Frans klinkt of met Frankrijk te maken heeft. Ze belden zelfs de families Charité, Clermonts, Delavigne en Dujardin uit Dordrecht op met het verzoek hun naam te verklaren. 
De schoolreis is vaak onderwerp van een GrassRoots project. De leerlingen zetten hun kennis van ict in om de reizen voor te bereiden en zetten ook zelf alle wetenswaardigheden in tekst en beeld op de website van de school. Zo hebben leerlingen van de vierde klas van het Pius X college in Rijssen onder de titel We gaan naar Parijs een website gebouwd om hun klasgenoten voor te bereiden op dit jaarlijkse uitstapje. 
Ook bij Frans is een aantal projecten niet te vinden.

(wordt vervolgd)


 © John Daniëls