Nieuwsbrief 5-2005
Omhoog Nieuwsbrief-1-2005 Nieuwsbrief-2-2005 Nieuwsbrief 3-2005 Nieuwsbrief 4-2005 Nieuwsbrief 5-2005 Nieuwsbrief-6-2005 Nieuwsbrief 7-2005 Nieuwsbrief-8-2005

MegaQuests, Quality webquests created and evaluated by kids 

WebQuests zijn bedacht om leerlingen gericht informatie op internet te laten zoeken en verwerken. Dat voorkomt nodeloos heen en weer surfen. Nu blijkt dat kinderen sneller en makkelijker met ict omgaan dan de meeste docenten en dus ook kunnen leren om WebQuests te maken, is daarmee in Canada een begin gemaakt. Leerstof voor je zelf en leeftijdgenoten ontwerpen, evalueren en op het web publiceren, wat is er motiverender dan dat? Zo ontstaan MegaQuests, te vinden op http://sesd.sk.ca/megaquest/. 

Onderwerp en klas 
Vanaf het openingsscherm kun je klikken op de knop ‘By subject/grade’. Dat levert een overzichtelijk scherm op met onder elkaar per klas de verschillende vakken waarvoor al WebQuests zijn ontworpen. Ze zijn natuurlijk Engelstalig. Onze leerlingen moeten wel een behoorlijke kennis van die taal hebben, anders gaat de meeste tijd verloren aan het opzoeken van onbekende woorden.

Zelfs al zijn de WebQuests bestemd voor ‘Kindergarten Science’, zoals één over het weer, dan nog is die geschikt voor hogere klassen van het vo. Dat komt omdat er naast de voor jonge kinderen bestemde opdracht om een weerkrant te schrijven voor een buitenaards wezentje, dat onze planeet bezoekt, verwezen wordt naar websites waar snow, lightning, tornado, hurricane en flood, uitgebreid en op volwassen wijze worden besproken.
Het is jammer dat het klikken op de ‘selectknoppen’ niet steeds tot een resultaat leidt. Dit deel is kennelijk nog in opbouw. Bij de WebQuests, die ik bekeken heb, blijkt duidelijk de hulp van volwassenen, zoals die over het menselijk lichaam, die toch niet door kinderen uit de K3 grade kan zijn ontworpen.

Project Classrooms
Onder de knop ‘Project Classrooms’ staan acht klassen, die elk een paar WebQuests hebben ontwikkeld. Zo heeft de klas van leraar Carter een viertal WebQuests ontworpen over het populaire onderwerp Dinosaurussen. Lerares Krueger zette haar klas aan het werk met onderwerpen als Canadese pioniers en het weer. Op een andere school pakte een klas met mevrouw Herron de onderwerpen ruimtevaart en piraten aan. Wie alles wil weten over gevaarlijke insecten en spinnen, die in Australië voorkomen, moet een bezoek brengen aan de WebQuest van de klas van mevrouw Johnston. Zo is er van alles te leren over allerlei onderwerpen volgens het principe van de ontwerper van het leermiddel WebQuest: de Amerikaan Bernie Dodge.

Create your own
En vanaf deze knop mogen docenten en leerlingen zelf aan de slag. Daarbij krijgen ze hulp door te klikken op de twee gegeven hyperlinks. De eerste hyperlink leidt naar de website van Bernie Dodge. De les begint met de bekende uitspraak van de meester zelf:
A webquest is “an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with comes from resources on the Internet." B. Dodge, 1995. Vervolgens moeten de makers weten dat WebQuests altijd de volgende onderdelen bevatten: inleiding, taak, procedure, bronnen, evaluatie en conclusie. Je komt deze opzet in alle WebQuests tegen, zo dwingend zijn deze voorgeschreven. Op de website van Dodge vind je op vak gesorteerde hem aangeleverde en goed gekeurde WebQuests.

Webquest!
Bernie Dodge created the webquest template. Browse the collection and choose more than a resource, choose a plan.
Take the Tutorial

WebQuest Boot Rack

Science

Math Computers Music Environment Social Studies

Early Childhood

Career Education Art Language
Arts
Health Physical
Education

Alvorens de leerlingen zelf de onderwerpen voor WebQuests te laten bedenken, zouden hun docenten ze eerst eens moeten laten inventariseren wat er al is. Dan kunnen ze ook meteen zien hoe de opbouw is. Omdat ze allemaal Engelstalig zijn, is dit nuttig huiswerk voor de lessen Engels en afhankelijk van het onderwerp, ook voor het betreffende vak.
Onder de tweede hyperlink vinden de bezoekers een uitgebreide tutorial met alle nodige informatie voor diegenen, die aan de slag willen. Voorbeelden van zogeheten templates staan op http://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.html. Templates zijn niets anders dan voorgebakken documenten, waarin je alleen maar je eigen tekst hoeft in te vullen.  De template van de opening van een WebQuest ziet er als volgt uit:

Put the Title of the Lesson Here

A WebQuest for xth Grade (Put Subject Here)

Designed by (Put Your Name Here)

Put Your E-mail Address Here

Put some interesting graphic representing the content here

Zo krijg je vanaf de introductie tot en met de conclusie met voorbeelden te zien, hoe je deze templates kunt gebruiken.

De leerlingen aan het werk
Ik mis op de website van MegaQuests wat een school moet ondernemen om leerlingen aan het ontwerpen van WebQuests te krijgen. Ook kun je bij de gepubliceerde werkstukken niet zien wat de inbreng is van de docent en die van de leerlingen. Dat is wel vreemd gezien de ondertitel op de openingspagina: Quality webquests created and evaluated by kids.
Als je leerlingen aan het ontwerpen van WebQuests wilt krijgen, dan moet je op zijn minst aangeven welke stappen ze daarvoor moeten ondernemen. Als ik daar een voorzichtige poging toe doe, dan zou ik beginnen met de laatste en belangrijkste stap: publicatie van de WebQuest op de website van de school of op een andere makkelijk toegankelijke plaats op het web. Daar heb je een leerling voor nodig, die ervaring heeft met het bouwen van websites. Die zijn er, dat is bekend. Deze leerling is ook degene, die als de WebQuest Engelstalig is, deze met de knop Submit naar de Canadese ontwerpers van MegaQuest mag sturen. Bij plaatsing wordt een beoordeling in de vorm van 1 tot 5 sterren aan de inzending verleend. Wat de criteria zijn voor de toewijzing van één of meer sterren, staat nergens vermeld. In ons land is daar wel over nagedacht door de ontwerpers van een variant van de WebQuest: de TalenQuest.  Als je op meetlat klikt, krijg je te zien waaraan een goede WebQuest moet voldoen. Op dit adres kunnen de leerlingen trouwens ook alles te weten komen over de templates.
Je vindt er ook een voorbeeld van een WebQuest Duits van de hand van Thomas Peters, waarin leerlingen wordt gevraagd een Duitstalig werkblad te ontwerpen, dat internationaal dienst kan doen bij bijvoorbeeld Biologie. Dit is dan wel niet een door leerlingen ontworpen WebQuest, maar wel een stap in de goede richting, omdat docenten Duits deze opdracht van Thomas Peters kunnen gebruiken om daarmee door de eigen leerlingen een WebQuest te laten ontwikkelen.

Einführung
Dieser WebQuest lässt Schüler ein Thema eines anderen Schulfaches (also nicht Deutsch) erweitern/vertiefen, indem sie deutschsprachige Webseiten hinzuziehen. Die Schüler entwerfen für ihre Mitschüler ein Arbeitsblatt, mit dem das Thema sozusagen internationalisiert wird http://www.kennisnet.nl/thema/talenquest/talenquests/vo1518/duits/international/index.htm.

Dit voorbeeld laat zien dat je in ieder geval moet beginnen met een schoolvak en een onderwerp. Het onderwerp kan de docent van een vak leveren. Deze bestelt gewoon een WebQuest over een onderwerp, waar het leerboek in het geheel niet of onvoldoende in voorziet. Is het onderwerp bekend, dan starten de leerlingen het ontwerp van de daarop gebaseerde WebQuest.

Inleiding en taak
Je hoeft de introduction en Task van maar enkele WebQuests van MegaQuests te bekijken of je ziet het meteen. De opdracht is altijd dat je iets moet doen en daar moet bij voorkeur iets van spanning van uitgaan zoals deze WebQuest van juf Breckner en haar klas met als onderwerp het zonnestelsel:

Introduction
Scientists are predicting a giant asteroid will be colliding with the Earth by the year 2020.  Can mankind survive?
Task
Your mission is to find a suitable planet on which to build a new home for mankind. You will be researching different aspects of the planets and will be recommending a future home for your fellow citizens.

Van de klas van Mrs. M. Johnston is de mooi vorm gegeven: The Ocean is in trouble met als inleiding: Hey,kids! Let’s go to the beach! Wait a second…there’s a sign that reads: ‘Danger, Beach Closed. Enter at your own risk’. De leerlingen krijgen dan als taak om de opgegeven websites te bestuderen, waar uitleg is te vinden over de vervuiling van oceanen en stranden. Zij moeten daarna actie ondernemen om daar iets tegen te doen http://projects.edtech.sandi.net/grant/oceanpollution/index.html

Home
Home
Intro
Introduction
Tasks
Tasks
Process
Process
Resources
Resources
Evaluation
Evaluation
Conclusion
Conclusion
Teachers
For Teachers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure en bronnen
Hier vind je respectievelijk de websites met de benodigde internetbronnen en de instructies hoe je die moet gebruiken om aan de opdrachten te kunnen voldoen. Bij Math vond ik een aardige WebQuest over het onderdeel zwemmen van de Olympische Spelen.
Bij process moeten de leerlingen elk een zwemonderdeel kiezen. Vervolgens moeten ze naar de website gaan waar alle Olympische medaillewinnaars van 1904 -1996 per onderdeel staan vermeld. Ze moeten hun tijden in een grafiek onderbrengen, één van de vrouwen en één van de mannen. Dat het steeds sneller gaat blijkt uit de onderstaande gouden medaillewinnaars op de 100 meter vlinderslag.
Aan het eind van dit onderdeel van de WebQuest moeten de leerlingen aan de hand van de grafieken een voorspelling doen over de winnende tijden van hun gekozen onderdelen bij de Olympische Spelen van 2004.  

Year

Medalist

Country

Score

1996

Denis Pankratov

RUS

52.27

1992

Pablo Morales

USA

53.32

1988

Anthony Nesty

SUR

53.00

1984

Michael Gross

FRG

53.08

1980

Pär Arvidsson

SWE

54.92

1976

Matt Vogel

USA

54.35

1972

Mark Spitz

USA

54.27

1968

Douglas Russell

USA

     55.90

 Zelfs al zou het maken van grafieken nog niet aan de orde zijn geweest tijdens voorafgaande lessen, dan nog kunnen de leerlingen zelfstandig  aan de slag, want tijdens het process al worden ze verwezen naar de website http://astro.uchicago.edu/cara/outreach/resources/other/howtograph.html met de titel: How to make a graph?

 

Evaluatie en conclusie 
Deze onderdelen moeten bijdragen aan het besef bij de leerlingen dat ze iets van de WebQuest hebben geleerd. Vaak moeten ze dat bewijzen door een presentatie te houden of door vragen te beantwoorden. Vaak worden er punten verstrekt voor elk onderdeel. Dit zijn waarschijnlijk de twee onderdelen waar WebQuest ontwerpende leerlingen moeite mee hebben. Hierbij is dus de inbreng van een vakdocent van belang.
Door na te denken over een geschikt onderwerp voor een WebQuest, deze van een duidelijke titel, inleiding, procedure en internetbronnen te voorzien en daarna op het web te publiceren, maken leerlingen lesmateriaal en onderwijzen daarmee allen die over dit onderwerp iets willen weten. Maar het grootste winstpunt is dat ze daar zelf iets van leren.

 Aanbevelingen
Als de ThinkQuest organisatie in plaats van vrije wedstrijden zou overgaan tot het organiseren van thema wedstrijden, dan zou ook het ontwerpen van WebQuests aan bod kunnen komen. In mijn artikel Van ThinkQuest naar WebQuest heb ik daar ook voor gepleit. Het voordeel voor de ontwerpers is de kans op het winnen van een geldprijs. Maar ook het schoolbestuur zou zo’n wedstrijd kunnen uitschrijven met aantrekkelijke prijzen voor het winnende team. Tenslotte kan de school er ook gewoon voor kiezen om de ontwerpers van elke bruikbare WebQuest financieel te belonen.
Waarom zouden leerlingen op school beloond moeten worden met goede cijfers en bij de supermarkt met geld?  


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT