Nieuwsbrief 3-2003
Omhoog Nieuwsbrief 1-2003 Nieuwsbrief 2-2003 Nieuwsbrief 3-2003 Nieuwsbrief 4-2003 Nieuwsbrief 5-2003 Nieuwsbrief 6-2003 Nieuwsbrief 7-2003 Nieuwsbrief 8-2003

TAPPED IN, internationale digitale leeromgeving voor het onderwijs 

TAPPED IN, te vinden op het adres http://ti2.sri.com/tappedin/index.jsp, is een Engelstalige website bestemd voor allen die betrokken zijn bij het onderwijs. Er zijn MOO-faciliteiten en directe contactmogelijkheden in real time communication. Je kunt inloggen als gast of als lid. Er is bijna altijd iemand in de receptie om elke bezoeker persoonlijk welkom te heten en om te vragen of hij hulp nodig heeft. Wie onderwijskundige activiteiten wil ontwikkelen of die wil volgen, kan daarvoor terecht in de After School Online Room, maar ook in de virtuele kantoren van de vakcollega’s. Te leren valt er altijd wel iets. 

MOO 

Wie voor de eerste keer een dergelijke virtuele ruimte binnengaat en er een tijdje verblijft, heeft misschien dezelfde ervaring als die ik had: wat een vreemde bedoening allemaal! Dat begint natuurlijk al bij de naam: MOO dat staat voor de lange omschrijving: M(ulti User Domain) Object Oriented.
TAPPED IN heeft een MOO en dat is daar niets anders dan een universitaire campus met een kantoorgebouw, een receptie, een bibliotheek, een ontmoetingsplaats voor leden en hun studenten, de After School Online-ruimte waar alle discussies worden gehouden. Op de tweede verdieping bevinden zich de kantoren van de leden van het eerste uur. Want leden kunnen gratis een kantoor openen. Dat zijn soms groepen van docenten die hetzelfde vak geven. Zo hebben wiskundeleraren hun kantoor ‘Math Forum’ met afdelingen voor de verschillende schooltypen, een werkkamer een schoolbord en hyperlinks naar belangrijke websites.  
De leden hebben de mogelijkheid om een virtuele kantoor naar eigen smaak in te richten.  Op de stoelen kun je niet zitten, maar op het schoolbord kun je wel schrijven. Die mogelijkheid hebben ook bezoekers, die boodschappen willen achterlaten waarop de bewoner dan weer kan reageren. Je kunt je kantoor uitbreiden met conferentiekamers voor verschillende doelgroepen, zoals voor studenten en vakgenoten.  Om studenten en leerlingen de werking te leren van een MOO als deze, kun je ze de opdracht geven er een kantoor in te richten met alles erop en eraan, een conferentie te organiseren, te leiden en er een verslag over te schrijven. Daar leren ze veel doeltaal van. Als ze iets interessants hebben bedacht, dan komen er natuurlijk ook bezoekers. En één van die bezoekers is natuurlijk de leraar die de opdracht heeft gegeven.  

Real time discussion 

Bij binnenkomst zie je op het openingsscherm dat TAPPED IN een online werkplaats is voor de internationale gemeenschap van onderwijsgevenden en studenten. Uiteraard vraag je je af waarover dan gepraat moet worden. TAPPED IN functioneert als een gewone chatbox, dus na het inloggen zie je wie online zijn. Hebben de aanwezigen je iets interessants te melden, dan blijf je, anders klik je gewoon op de knop logout om het later nog eens te proberen, of niet natuurlijk, als je het allemaal niets vindt. 
Het is de moeite waard om de kalender te bekijken, want daar is te zien waarover de discussies gaan. Daarbij moet je wel eerst de voor ons land geldende tijdzone kiezen.
TAPPED IN bedient de hele internationale onderwijsgemeenschap en heeft derhalve te maken met de tijdverschillen. Voor ons geldt de tijdaanduiding GMT, term die vervangen gaat worden door UTC (Universal Time Coordinated). In de winter is het in ons land één uur later dan GMT/UTC, vanaf de zomertijd twee uur.

Voor- en nawerk 

De kalender, met daarin per maand alle aangemelde activiteiten, heeft een eigen rubriek voor docenten van een nog beperkt aantal vakken. Klik je op een link in de agenda, dan volgt er een scherm waar informatie wordt gegeven over het onderwerp van de discussie. Ik heb een paar real time discussies gevolgd over talenonderwijs, maar er kleeft een nadeel aan dit soort conferenties. De inleider laat iets van zijn werk zien. De deelnemers hebben echter niet de tijd om zich daarin te verdiepen. Je kunt namelijk geen twee dingen tegelijk doen: de informatie over het onderwerp tot je nemen en de discussie hierover volgen. Wel krijgen de deelnemers, leden en gasten, aan het eind van elke TAPPED IN sessie het script per e-mail toegestuurd. Dan zie je pas wat je hebt gemist.
Het leerrendement zou verhoogd kunnen worden als elk onderwerp in meer dan één sessie wordt aangeboden. In week 1 krijgen de leden de gelegenheid zich voor te bereiden. Via de Nieuwsbrief of e-mail krijgen ze alle voor de discussie nodige informatie thuisgestuurd. In week 2 volgt dan de discussie hierover of kunnen de deelnemers vragen stellen. Daarna blijft elke inleider nog enige tijd beschikbaar voor eventuele vragen of opmerkingen van deelnemers. Zo krijgen online conferenties enige continuïteit. Ze kunnen dan ook een nuttige aanvulling zijn op niet-virtuele conferenties, congressen en studiedagen of die zelfs vervangen.

En de leerlingen?  

In de MOO van TAPPED IN staan de meeste kantoren gewoon leeg. Dat is jammer, want docenten uit heel de wereld zouden per vak een hele vleugel kunnen afhuren en daar les geven. Ze plaatsen in elk lokaal een bibliotheek met daarin nuttig internet gerelateerd lesmateriaal. In deze virtuele leslokalen krijgen de leerlingen onderwijs en communiceren in de doeltaal en dat niet alleen met hun buitenlandse leeftijdgenoten, maar ook met de vakdocenten.
Voor Engels bestaat dat virtuele onderwijs al, want één van de Webheads van TAPPED IN, Vance Steevens, heeft de website English For Internet (EFI) opgericht, te vinden op www.study.com. Bij binnenkomst lees je dat je alleen toegang hebt als je ouder bent dan 13 jaar, maar als dat zo is, heb je de keus uit de volgende verbindingen:  

1. Click HERE to practice your English NOW!
2. Contact a teacher to request English lessons
3. Learn about StudyCom English For Internet
4. Study with Real Teachers in Real Time (online class schedule)
5. Get help from a Real Teacher on EFI's Question and Discusssion Board!
6. ESL teachers: interested in volunteering to teach online? Click here.
7. Join Vance and Friends at English for Webheads  

Klik je op 1 en beschik je over een koptelefoon en microfoon, dan kun je meepraten met Engels lerenden uit alle windstreken, die zich helaas soms uiten met de meest verschrikkelijke accenten. Ik heb een paar keer meegeluisterd en constateerde dat de ‘teacher’ zich beperkte tot het aanmoedigen van de aanwezigen om van alles over zich zelf in de doeltaal te vertellen. Zo kon ik kennis maken met het gesproken Engels van volwassen leerders uit Egypte, Pakistan en enkele Afrikaanse landen. Het was geen lolletje om naar hun taaluitingen te luisteren. Ik denk dat onze leerlingen dat na twee jaar onderwijs Engels al beter doen en om die reden daar dus niet zoveel kunnen leren. Desondanks is het verschijnsel interessant, omdat een regelmatig contact met native speakers voor de meeste leerlingen niet is weggelegd. We zouden dan ook zoiets als study.com gewoon vanuit Nederland moeten opzetten, eventueel als een commercieel project, maar dan voor alle schooltalen, met native speakers en een leerplan. Daarbij zouden de leerlingen, net zoals bij study.com, moeten kunnen aangeven wat ze graag willen leren. Dat is dan pas onderwijs op maat! 
Je kunt zelfs nog een stapje verder gaan en de leerlingen met de in hun ogen waardevolle digitale leermiddelen zelf hun eigen leslokaal laten inrichten om daar zelfstandig te gaan werken of zelfs spelen. Uit een in Engeland uitgevoerd onderzoek met de naam TEEM (Teachers Evaluating Educational Multimedia) blijkt namelijk dat kinderen met hun door volwassenen geminachte spelletjes op de computer doen aan ‘problem solving’. En dat niet alleen, ze leren ook strategieën ontwikkelen. Bij het observeren van de kinderen bleek ook nog dat ze samen discussieerden over de beste oplossingen. De onderzoekers constateerden dat de manier waarop dat gebeurt, leidt tot grotere vaardigheid op het gebied van communicatie en samenwerking. Kinderen leren dus meer van de door hun zelf uitgezochte spelletjes dan van het door hun docenten ingebrachte ‘edutainment’, vooral ook omdat dit soort educatieve software vaak te makkelijk is en om die reden de aandacht van de leerlingen niet vasthoudt.
De TAPPED IN leeromgeving is dus een geschikte virtuele school voor onze leerlingen om te werken en te leren en vooral voor het ontmoeten van en samen spelen met native speakers of 2e taalleerders uit andere landen. Doeltaal is dan automatisch voertaal. Een andere wijze van communiceren is niet mogelijk. 

ThinkQuest voor de Klas 

Al met al is het toch nuttig om zo’n virtuele leeromgeving als TAPPED IN eens binnen te gaan en te kijken of je er iets leert. Om het virtueel leren in een vreemdtalige MOO wat meer onder de aandacht van onderwijsgevenden te brengen, zouden de organisatoren van de jaarlijkse ThinkQuest-wedstrijd kunnen eisen dat de inzenders websites ontwikkelen met digitaal bruikbaar lesmateriaal, dat ook in een anderstalige versie beschikbaar is. De educatieve waarde moet worden vastgesteld door vakdidactici. De genomineerde inzendingen worden in een leslokaal van een MOO zoals TAPPED IN geplaatst. Daar kunnen leerlingen vanuit heel de wereld komen kijken of ze er iets van leren.
Zo ontstaat op termijn een internationale virtuele school waar iedereen langs kan komen. De bezoekers gaan op eigen initiatief naar vaklokalen waar ze denken iets te kunnen leren. Zover zijn we in de gewone scholen nog niet.  
In Amerika echter zijn ze al aardig op weg met The Gateway to Educational Materials (GEM) http://www.thegateway.org/. Het is een consortium ‘to provide educators with quick and easy access to thousands of educational resources found on various federal, state, university, non-profit, and commercial Internet sites’. De hoofdsponsor is the U.S. Department of Education. Zoals te zien op de afbeelding, kun je lesmateriaal zoeken op vak, onderwijssoort en klas. Dat zoeken gebeurt natuurlijk nu door individuele docenten, die daar eigenlijk geen tijd voor hebben. Bovendien moeten ze dan het gevonden lesmateriaal ook nog uitproberen. Daarom zou ons OC&W er goed aan doen om een gesubsidieerd team van vakdidactici aan het werk te zetten om virtuele leslokalen te vullen met bruikbaar op niveau gerangschikt lesmateriaal waarvan ook vastgesteld moet worden wat leerlingen daarvan leren.  

Nieuwsbrief, april 2003

Terug


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT