Nieuwsbrief 3-2001
Omhoog Nieuwsbrief 1-2001 Nieuwsbrief 2-2001 Nieuwsbrief 3-2001 Nieuwsbrief 4-2001 Nieuwsbrief 5-2001 Nieuwsbrief 6-2001 Nieuwsbrief 7-2001 Nieuwsbrief 8-2001

Quandary, probleem oplossend leren via internet 

Net zoals Hot Potatoes is Quandary, van de zelfde makers Stewart Arneil en Martin Holmes van Victoria University in Canada, een auteursprogramma waarin zowel docenten als leerlingen hun eigen leerstof kunnen plaatsen. Met dit programma maak je wat de auteurs noemen: 'Action Mazes', interactieve avonturen waarin de lerenden zich, door allerlei handelingen te verrichten, uit een doolhof moeten zien te redden. Probleemoplossend leren dus en dat is volgens de leerpsychologie de hoogste vorm van leren. 

Freeware/shareware 

Quandary, te vinden op http://www.halfbakedsoftware.com/quandary.php kan als freeware worden gedownload, maar dan heb je slechts de kennismakingsversie en een beperkte mogelijkheid voor het maken van een volledige 'action maze'. Als je daarna de volledige versie wilt hebben, dan moet je je registreren, waarna je de sleutel krijgt om het programma als shareware in de volledige versie te gebruiken. De kosten variëren van $ 45 voor één gebruiker tot $ 1050 voor een onbeperkt aantal gebruikers. 

Tutorials and Other Resources on Quandary

Alvorens onvoorbereid aan een 'action maze' te beginnen, kun je beter eerst even gaan kijken naar de zeven 'mazes' die met Quandary zijn gemaakt en die als voorbeeld op de website van de beide bedenkers van dit programma zijn gezet. Daaraan zie je ook dat ze voor allerlei leeractiviteiten kunnen worden gebruikt. Welke dat zijn wordt achter elk voorbeeld tussen haakjes vermeld. Het is echter bij de meeste daarvan niet duidelijk voor welke vakken ze kunnen worden ingezet. Maar Engels kan altijd, want in die taal zijn ze geschreven. Overigens zal blijken dat ze niet allemaal aan de hoge verwachtingen voldoen.
Ik bespreek ze allemaal even kort om de lezer een indruk te geven van de werking van dit programma. De basis daarvan is het maken van keuzes. Een klik op een keuzeknop levert een vervolgscherm op met nieuwe keuzemogelijkheden waaruit opnieuw moet worden gekozen en dat gaat door totdat de bezoeker, door steeds de juiste keuzes te maken, de uitgang van de doolhof bereikt, hopelijk een stuk wijzer dan hij daarvoor was.
De opdrachtgever moet uiteraard rekening houden met de mogelijkheid dat de lerenden met hun keuzes een ander spoor volgen dan dat wat direct naar de uitgang leidt en dat ze deze soms met een omweg, maar soms ook niet bereiken. Merkt een lerende dat hij fout zit, dan kan hij of één scherm terug gaan of geheel opnieuw beginnen. Dat kan meestal allebei met de knoppen 'back' en 'restart'. 

1.     Quandary Tutorial for Windows  (which is also made using Quandary).
http://www.halfbakedsoftware.com/quandary/version_1/tutorial/tutorial.htm

De handleiding van ‘Quandary is zelf opgezet als een 'maze’ en dat biedt de aspirant auteur de mogelijkheid om de structuur daarvan te bestuderen. De basis van Quandary is het maken van keuzes. In deze ‘maze’ betekent dat alleen maar dat de bezoeker kiest welk onderdeel van Quandary hij speciaal wil bestuderen.
De lerende kiest dus zijn eigen leerweg. Hij slaat over wat hij al weet of waarin hij niet geïnteresseerd is. Dat leidt tot een grotere verantwoordelijkheid van de leerder voor zijn eigen leerproces. Hij zal rendement willen hebben van zijn leerinspanning en daardoor veel meer kennis in minder tijd vergaren dan bij de traditionele kennisoverdracht het geval is, want bij een ‘action maze’ moet hij alle informatie eerst heel goed in zich opnemen voordat hij een kans maakt om met de juiste keuze verder te komen. In de klassikale leersituatie kunnen leerlingen deze keuzes natuurlijk nooit maken.
De Tutorial in maze-vorm biedt zo’n actieve wijze van leren, die duidelijk laat zien hoe Quandary kan worden ingezet om leerlingen individueel met leerstof te confronteren, waarbij ieder ook nog kan kiezen wat hij op een zelf gekozen moment wil leren.  

2.      The Evil Landlady (an interactive adventure)   http://www.halfbakedsoftware.com/quandary/version_1/examples/landlady.htm

Deze 'maze', een interactief avontuur genoemd, heeft als onderwerp een boosaardige hospita bij wie je een kamer hebt gehuurd en die je zeer ongelukkig maakt. Ze bespioneert je, maakt je post open en bejegent je grof als je laat thuiskomt en ook als je vrienden ontvangt. Ze bemoeit zich in alles met je privé-leven. Wat zou je doen? Deze vraag staat in de inleiding. Dan krijg je het eerste scherm te zien met de volgende keuzemogelijkheden: 

Elke keer als je een keus hebt gemaakt, zie je boven in het scherm wat je gekozen hebt en daaronder weer een aantal keuzemogelijkheden. Op een gegeven moment kies je voor verhuizen, maar je kunt de nieuwe duurdere kamer niet in je eentje betalen, dus moet je kiezen of je je vader om geld vraagt of een kamergenoot gaat zoeken. Je hebt de keus uit vier kandidaten met ieder een apart trekje, hetgeen de keuze bemoeilijkt en het risico meebrengt dat je door de verkeerde keus te maken, verder in de ellende komt. Je vader weigert je geld te geven, want je kost al genoeg! Een echt drama. Kom daar maar eens uit!
Deze 'maze' is natuurlijk geschikt om studenten, die ergens een kamer gaan huren, te leren hoe eventuele problemen met de hospita op te lossen. Daarom is het niet zo'n goed onderwerp voor thuis wonende leerlingen van het voortgezet onderwijs. Maar deze opgave is wel uitstekend lesmateriaal voor het studiehuis en wel voor Engels, waarbij alle vaardigheden aan bod komen.

Nog meer taalvaardigheid kunnen de leerlingen opdoen als na het verslag de rollen worden verdeeld en de student en de hospita tegenover elkaar komen te staan met al hun grieven. De raadgevende vriend of vriendin, de weigerachtige vader, de nieuwe kamergenoten uit wie er één moet worden gekozen. Drama genoeg voor een aardig rollenspel, lijkt me, en dit alles ter vergroting van de taalvaardigheid van de leerlingen. 

3.      Choosing the correct article (a diagnostic maze)
http://www.halfbakedsoftware.com/quandary/version_2/examples/articles.htm

Dit is een  'maze' voor de grammaticales, waarvan ik me afvraag of dit soort oefeningen wel zinvol is. Grammatica kan ook op een traditionele wijze worden geoefend. De titel luidt: 'Kies het juiste lidwoord'. Je krijgt echter geen lidwoorden te zien, alleen steeds twee grammaticale begrippen tussen welke je moet kiezen, zoals tussen:  

 Als derde keus is er steeds: 'I don't know', zodat je door daarop te klikken, uitleg krijgt over de twee weergegeven begrippen. Kies je respectievelijk: 'geen telwoord', 'enkelvoud', en 'onbepaald', dan kom je uit bij het onbepaald lidwoord 'a' en 'an' met de volgende twee voorbeelden: 'I saw a car crash today' en 'She bought an orange at the store'.
Dit soort oefeningen, die uitmonden in losse, niet communicatieve zinnen, horen niet thuis in de reeks 'action-mazes' omdat actie geheel ontbreekt en er dus ook geen sprake is van een doolhof waar de lerende uit moet zien te komen. 

4.      First aid for an accident (a procedural example)
http://www.halfbakedsoftware.com/quandary/version_2/examples/firstaid.htm

Dat 'mazes' ook ingezet kunnen worden om procedures te trainen, kun je zien in dit voorbeeld.
Als lerende moet je steeds beslissingen nemen over de beste manier om een probleem aan te pakken. Stap voor stap kies je zelf je weg en als je steeds de juiste beslissingen neemt, dan rond je de 'maze' met succes af. Bij deze les in 'eerste hulp bij ongelukken' word je geconfronteerd met een naast zijn auto op de grond liggende man, die kennelijk tegen een boom is gereden. Overal bloed op de grond. Er lopen wat mensen om heen. Maar jij overziet de situatie en roept de hulp in van de omstanders. Voor het redden van het leven van het slachtoffer krijg je vier minuten. Bij elke verkeerde keus verlies je tijd. Ik kon het slachtoffer niet redden, omdat ik een paar keer een verkeerde keuze maakte en daar dan ook nog te lang over deed. Maar ik was niet zo dom om aan het slachtoffer te vragen of hij een priester wilde hebben, een goede keus bleek wel één van de omstanders 911 te laten bellen (het is een Canadese 'maze') en een ambulance te bestellen.
Deze opdacht zal het goed doen in een cursus EHBO, maar zolang dat geen vak is in het voortgezet onderwijs, profiteren van deze 'action maze' eigenlijk alleen de docent Engels en zijn leerlingen, wanneer weer, zoals bij de 'Evil Landlady', dit voorbeeld wordt gebuikt voor de taalvaardigheidstraining.  

5.      How computer-literate are you? (an example of a survey/questionnaire)
http://www.halfbakedsoftware.com/quandary/version_2/examples/computacy.htm

Deze 'maze' wordt aangeduid als een voorbeeld van een 'survey/questionnaire' opdracht. Het is een gewone multiple choice overhoring van je computerkennis, zonder feedback en zonder goed- of foutmelding. Dat is gedaan  omdat je eerst alle vragen moet beantwoorden en je dan pas te zien krijgt hoeveel je er goed hebt beantwoord. Afhankelijk daarvan volgt de mededeling welk niveau je volgens de opdrachtgever hebt bereikt. Met mijn 40 punten behoorde ik tot het topniveau van de computeraars. Maar de vragen waren wel erg simpel.
Dit type 'maze' kan gebruikt worden om van leerlingen even snel het instapniveau voor een onderdeel van een vak te bepalen. Daarna kan aan elke leerling de aan zijn niveau aangepaste leerstof worden aangeboden.
Maar hij kan ook worden aangewend als toets aan het einde van het leerproces om informatie te verzamelen over het bereikte niveau van de leerlingen. Wie nog niets of te weinig heeft geleerd, begint gewoon opnieuw, de anderen beginnen aan een nieuw onderdeel. 

6.      Castaway  (a more sophisticated interactive adventure)
http://www.halfbakedsoftware.com/quandary/version_2/examples/castaway.htm

Ook weer een interactief avontuur, zoals de leerlingen er waarschijnlijk tientallen thuis op de computer hebben staan, maar die zijn dan spannender, mooier gemaakt en met beeld en geluid. Deze 'maze' is daarbij vergeleken nogal flets.
De leerling moet zich zien te redden van een onbewoond eiland. Hij heeft wel enkele attributen waarmee hij de aandacht van passerende boten kan trekken en waarmee hij kan proberen te overleven. Hij kan op een heuvel klimmen, een grot, of de jungle ingaan, maar hij stuit altijd wel weer op één of ander gevaar dat hij moet bezweren. Ik probeerde al kiezend één van de minst gevaarlijke alternatieven n.l. naar een ander eiland in de buurt te zwemmen, maar werd onderweg daarheen door haaien verslonden. Einde verhaal, 'restart'!
Ook bij deze 'maze' moet je je natuurlijk weer afvragen wat het leerdoel hiervan is. Hoe realistisch is de situatie van het onbewoonde eiland? Bij welk vak speelt dit een rol? Misschien bij Biologie, waar je kunt leren welke dieren wel en niet gevaarlijk zijn en met welke je je in leven kunt houden? Daarvoor dit voorbeeld te gebruiken, lijkt me weinig rendement op te leveren. Dan kom je toch weer uit bij Engels, waar de leerlingen beginnen met leesvaardigheid waarna ze hun keuzes en de afloop van het avontuur mondeling toelichten in de klas. Op een hoger niveau kunnen ze zelfs met elkaar in discussie gaan om hun eigen keuzes te verdedigen. 

7. Henry II and Thomas Becket http://www.schoolhistory.co.uk/lessons/becket/becket.htm

Welcome to the Henry II and Thomas Becket Game

henry_becket.gif

You are Henry II. You have to build up your reputation.
This is measured in reputation points.


Dit is de beste van alle op de site van de makers van Qandary gepubliceerde 'mazes'. Hij kan als voorbeeld dienen om te laten zien hoe je op motiverende wijze een onderwerp uit de geschiedenis kunt aanbieden.
De lerende wordt meteen de rol van Henri II toebedeeld, waarin hij diens reputatie moet opbouwen. Daarvoor krijgt hij punten als hij de juiste keuzes maakt. Bij niet-historisch juiste keuzes volgen er minpunten en de uitleg dat de echte Henri II meestal anders reageerde. Dit kan de lerende trouwens op elk moment verifiëren door te klikken op de knop rechts boven met de tekst 'What really happened?'
De 'maze' begint in het jaar 1154 met de tekst: 'Theobald, your Archbishop of Canterbury recommends a young agreeable gentleman as Chancelor'. Aan jou de keus: wil je hem ontvangen of negeer je de aanbeveling. Een ontvangst, denk je, kan toch geen kwaad en ja hoor, je ziet dat dit een goede keus is en je krijgt 10 punten. Zo gaat dat door totdat uiteindelijk 4 van je trawanten Thomas Becket in de kathedraal van Canterbury op 29 december 1170 vermoorden.
Tijdens je tocht door dit deel van de Engelse middeleeuwen kun je een aantal websites bezoeken die aan Thomas Becket zijn gewijd. De informatie die je daar vindt, kun je gebruiken om historisch juiste keuzes te maken. Onder de knop 'What really happened', vind je een beknopt overzicht van de in de 'maze' voorkomende historische feiten. Daaronder ook nog een tiental vragen, waarvan de antwoorden als geheugensteuntje kunnen dienen.
Links boven op het openingsscherm staat nog een knop met de verwijzing naar de
geschiedenis website.  Daar komt deze 'maze ook vandaan. Gerangschikt naar leerjaar, onderwerp en een functionele zoekmogelijkheid,  kun je grote delen van de wereldgeschiedenis aan je voorbij laten trekken. Als je alleen al de lijst met historische BBC producties ziet, dan lijkt het einde van het traditionele leermiddel: het geschiedenisboek nabij. 

Conclusie 

Met Quandary uit de stal van Stewart Arneil en Martin Holmes heeft internetleren er weer een mogelijkheid bij gekregen. Goed geschreven 'action mazes' brengen de leerlingen tot een actieve vorm van leren waardoor leerstof beter wordt verwerkt dan op de traditionele manier. Wie leerlingen historisch besef wil bijbrengen laat ze als een koning het land besturen en laat ze al die keuzes maken die geleid hebben tot beslissingen over leven of dood.
Vakoverstijgend kunnen bijvoorbeeld bij Aardrijkskunde, Biologie en Economie op het bekende simulatorspel Simcity geënte 'action mazes' worden ontworpen, waarbij bij de besteding van het beschikbare geld voor het bouwen van een stad, steeds keuzes moeten worden gemaakt en compromissen moeten worden gesloten waardoor de leerling-bioloog aan zijn milieutrekken komt, de leerling-geograaf garant kan staan voor een gave infrastructuur en de econoom de centen zo eerlijk mogelijk tussen alle belanghebbende instanties verdeelt.
Wanneer deze ideale steden dan ook nog in landen worden gebouwd waar de schooltalen worden gesproken, dan kunnen de leerlingen met één van die talen in hun  pakket mooi als tolk een bemiddelende rol spelen.
Wel moet, voordat de auteurs aan een 'action maze' beginnen, goed duidelijk zijn in welke fase van het leerproces dit product wordt ingezet. Aan het eind daarvan als toets, dat kan. Zo maar als een avontuur waar de lerenden de uitgang van een doolhof moeten zien te vinden. Als een soort vragenlijst om het instapniveau van een leerling te achterhalen. Zo zijn er nog wel meer gebruiksmogelijkheden te bedenken, maar de allermooiste 'mazes' zijn die welke bijdragen tot het leren oplossen van problemen. En wel, omdat dit de hoogste vorm van leren is, die veel te weinig in het huidige onderwijs aan bod komt. Ik ben er van overtuigd dat Qandary daar verandering in kan brengen.

Nieuwsbrief maart 2001

Terug


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT