Nieuwsbrief 8-2001
Omhoog Nieuwsbrief 1-2001 Nieuwsbrief 2-2001 Nieuwsbrief 3-2001 Nieuwsbrief 4-2001 Nieuwsbrief 5-2001 Nieuwsbrief 6-2001 Nieuwsbrief 7-2001 Nieuwsbrief 8-2001

KIDLINK, grootste internationale website voor kinderen tot 16 jaar 

Wat ePALS is voor de wat oudere leerling, is KIDLINK voor de jongeren vanaf de middenbouw van de basisschool tot aan de bovenbouw van het v.o. Tot nu toe hebben 125 landen van zich doen spreken en kan ieder land zijn eigen taal als voertaal inbrengen. Ook hun familieleden en docenten zijn welkom bij speciale voor hun bestemde rubrieken, programma's en zelfs conferenties. Deze op non-profitbasis opererende organisatie is te vinden op  http://www.kidlink.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf het openingsscherm kan uit een twintigtal talen worden gekozen, waarvan een paar geschreven zijn in het onleesbare schrift van deze talen. Ik klikte op Engels en kwam terecht in een scherm met de keus uit: teachers en kids and youth. Daaronder staan nog hyperlinks bestemd voor ouders, grootouders, ooms en tantes, educatieve diensten, studenten van de lerarenopleidingen en nog wat groeperingen uit de samenleving, waaruit blijkt hoe breed Kidlink is opgezet. 

Teachers 

De lijst die ik te zien kreeg toen ik klikte op teachers was zo groot, dat ik het bijna voor gezien had gehouden. Toch hoef je alleen maar te klikken, maar als je dat doet, kom je steeds opnieuw in vervolgschermen met op hun beurt weer zoveel links, dat je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Het is daardoor onmogelijk om alle onderdelen van deze gigantische website te beschrijven. Ik beperk me dan maar tot die rubrieken van de site waarvan ik denk dat scholen er hun voordeel mee kunnen doen. Overgeslagen heb ik alle conferenties en trainingen voor onderwijsgevenden en jongeren die worden aangekondigd of waarvan verslag wordt uitgebracht. Wel besloot ik te gaan kijken bij Who-Am-I? dat wordt omschreven als een Eight-month multi-lingual educational program that motivates students to learn contents of their curriculum. Ook werd mijn aandacht getrokken door de hyperlink met de tekst: I Have a Dream, ook een educatief programma dat also provides practical experience and skills of perceived importance in tomorrow's world.
Onder de knop history veronderstelde ik de geschiedenis van Kidlink te kunnen vinden en dat klopte.

Geschiedenis 

Kidlink is opgericht op 25 mei 1990 tijdens een ICT conferentie in Toronto door deelnemers uit Canada, Noorwegen en de VS. Een maand later wordt Kidlink op internet gezet en ondergebracht bij North Dakota State University's data center. De initiatiefnemers formuleren vier vragen waarop alle kinderen die zich registreren een antwoord moeten geven. De eerste is de 14-jarige Krystal Belchior of Fenwick, Ontario, Canada, die de vragen als volgt beantwoordt: 

Question 1: Who Am I?
Hello, I'm 14 and I like N.K.O.T.B and teddies. I live in Fenwick Ontario. With a horse, hammie (hamster) Tons of cats (do you want one?? :) ), chickens, dogs, and a budgie. I hope some one else will get on here so I'm not the only one (kid) here!! :)

Question 2: What Do I Want To Be When I Grow Up?
Talk about a tough question!! If you want to know the honest truth I have absolutly no idea what I want to be but I just take tons of differn't courses and wait and see!! :)

Question 3: How Do You Want The World To Be Better When You Grow Up?
I want the world to be better by: More tress and land, less building, more people recycleing, no, no more wars, no more drugs, a cure for aids and no more pollution!

Question 4: What Can I Do Now To Make This Happen?
I can recycle paper, pop cans and plastic. Pick up garbage instead of throwing it on the ground and try not to waste water.
 

In 1991, als er conflicten oplaaien in het Midden-Oosten, wordt Kidcafe opgericht. Daar ontmoeten wereldwijd kinderen elkaar om hun leeftijdgenoten in de bedreigde gebieden met troostende woorden bij te staan.
Als de organisatie steeds professioneler gaat worden, organiseert Kidlink een kidleader conferentie waar ook de aanzet wordt gegeven tot het instellen van een Kidlink IRC chatserver.
In 1993 is Kidlink zo bekend in de VS dat Clinton een boodschap plaatst in het kidcafé en de kinderen bedankt voor hun inzet voor de vrede. Kidlink wordt een nieuwe non-profit organisatie, genaamd: 'The Kidlink Society' met een internationaal bestuur en statuten.
In 1996 verhuist het Kidlink's computer center naar the University of Cincinnati, USA. Er komen steeds meer sponsors, zonder dat deze reclame maken op de website.
In Rio de Janeiro wordt hetzelfde jaar het eerste Kidlinkhuis geopend waar arme kinderen zonder computertoegang elders, in contact kunnen komen met andere kinderen in de wereld.
Op dat moment heeft Kidlink 38 openbare mailinglijsten, die worden bijgehouden door een organisatie van 150 vrijwilligers in 23 landen.
Als Kidlink in 2000 de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt lopen er wereldwijd 600 projecten. 

De vragen  

Alle kinderen die zich registreren, krijgen de vier bovenstaande vragen voorgelegd. Deze worden allemaal opgeslagen in een gigantisch archief. Daar kan elke bezoeker gaan kijken hoe de wereld er moet komen uit te zien als deze jongeren het voor het zeggen zouden hebben. Het URL is: http://listserv.nodak.edu/archives/response.html. Daar worden alle inzendingen in de week van aankomst geboekt. Klik je bijvoorbeeld op week 2 van september 2001, dan krijg je de namen van alle kinderen te zien met hun land van herkomst. Klik je op één daarvan, dan zie je de antwoorden op de vier vragen.
Omdat de kinderen zich uiten in hun eigen taal, vormen hun antwoorden op de vragen interessant lesmateriaal voor de vreemde taalles. De docent zou er dan goed aan doen om dit tekstmateriaal niet te verwerken op vorm (bijvoorbeeld grammatica), maar vooral op inhoud. Dit bevordert het taalverwervingsproces. Een ander voordeel is dat de verwerking van op het internet gevonden taalmateriaal op inhoud, de deur van de klas wijd open zet voor een vakoverstijgende werkwijze. De leerlingen zouden, in samenwerking bijvoorbeeld met de docenten maatschappijleer, aardrijkskunde of geschiedenis, naar dit archief gestuurd moeten worden om zich daar op de hoogte te stellen van het wereldbeeld van hun leeftijdgenoten en te kijken of dat overeenkomt met dat van hun zelf. Zij kunnen met één klik op het e-mailadres contact leggen met één van die duizenden kinderen om van elkaar te leren hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. 

De Who am I - lessen 

Ter voorbereiding van deze internationale contacten, biedt Kidlink de docenten een serie lessen. De inleiding daarop is in een groot aantal talen beschikbaar, ook in het Nederlands, maar de lessen zijn in het Engels.


 

 

 

 

 

 

 

 

Het acht maanden durende Wie-Ben-Ik? programma is op maat gemaakt voor docenten van leerlingen tot en met 15 jaar, en bestaat uit de volgende onderdelen:

Volgens de makers zijn deze lessen o.a. bedoeld om les te geven in: 

Dat zijn nogal idealistische doelstellingen. Uiteraard zal de praktijk moeten uitwijzen of en in hoeverre deze kunnen worden gehaald. De Kidlink organisatie stelt in dit voorwoord dat 'leerlingen meer zullen leren van deze vorm van communicatie dan in het traditionele klaslokaal. Om die reden beogen deze lessen dan ook docenten te helpen hun bestaande curriculum te verbeteren'.  

De I have a dream lessen 

Deze lessen zijn een logisch vervolg op de Wie ben ik lessen. Ze zijn ontwikkeld in Japan en zijn beschikbaar in het Engels. Ook hier weer de duidelijke doelstellingen: 'It aims at helping kids and youth realize their dreams about their future and a better world. Students are challenged to plan, design, and implement an Internet based project to realize their favored dreams in collaboration with peers in other countries'.
De lessen worden in 6 modules aangeboden, Een (internationaal) leerlingenteam kiest uit één van de ingebrachte dromen voor een betere wereld. Er moet een actieplan worden opgesteld om de droom te realiseren. Daarna wordt dit uitgevoerd, geëvalueerd, maar ook gefinancierd. Niet door de leerlingen, maar door de instellingen die ze daarvoor benaderen.
Een voorbeeld van één van de projecten was van Carmen uit Urugay, Rohan uit Zuid Afrika en Hans uit Noorwegen. Carmen had bij een Amerikaans bedrijf afgedankte computers losgewurmd voor een achterstandsschool in Zuid Afrika. Rohan onderhield de contacten met beide en controleerde of ze inderdaad werden afgeleverd. Toen dat was gebeurd bleek bij de evaluatie dat het project nog niet was voltooid, want Who will provide computer training for the township school?
Het spreekt vanzelf dat dit soort projecten die geheel online worden uitgevoerd, waar geen snipper papier aan te pas hoeft te komen, waar zelfs familieleden bij worden betrokken om de kinderen te steunen in het realiseren van hun project voor een betere wereld, in de school moeten beginnen. Maar daarna leren de leerlingen hun eigen weg te gaan in de taal van hun keuze. Daarbij leren ze van hun leraren in Japan, waar de lessen zijn ontworpen, hoe ze hun droom moeten kiezen, plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en financieren. Dat is andere koek dan die je in de traditionele leermiddelen vindt. 

Kidcafe

 

 


 

 

 

 

Wat zo mooi Kindercafé wordt genoemd is niets anders dan een serie mailing lists waarin tot nu toe de volgende talen worden gebruikt: Engels, Deens, Frans, Duits, IJslands, Italiaans, Japans, Macedonisch, Noors, Portugees, Sloveens, Spaans en Zweeds.
Ik klikte op Frans en zag een overzicht van alle berichten die per week gegroepeerd in een lijst konden worden aangeklikt. Je kunt het archief doorzoeken op oude boodschappen en zelf een boodschap plaatsen.
Waarom jeugdigen dit zouden moeten doen wordt duidelijk gemaakt:
'KIDCAFE-FRENCH is one of several mailing lists operated by the KIDLINK Society as part of its effort to establish a global dialog among youth through the secondary school level'.
Benieuwd natuurlijk naar de aard van de boodschappen, klikte ik zo maar op de derde week van maart 2001 en zag een boodschap van een Italiaans meisje dat in het Frans iets over zich zelf vertelde en om een antwoord vroeg. De antwoorden worden er ook bijgevoegd en zo ontstaan er internationale circuitjes van scholieren in een gemeenschappelijke taal, waarschijnlijk zonder dat hun docenten weten dat hun leerlingen buiten het leslokaal ook talen leren: namelijk gewoon door ze te gebruiken. 

Kidforum, 

Een andere contactmogelijkheid van Kidlink is het kidforum. In wezen identiek aan Kidcafé met als enige verschil dat de webmaster in het forum de berichten plaatst met een bepaald onderwerp of een verzoek om specifieke informatie, zoals dat van een Amerikaanse jongen die op 1 juni vraagt om informatie over Pearl Harbour, zonder dat hij wist, dat daar enkele maanden later veelvuldig naar zou worden verwezen.
Ook hier weer een enorm archief vol onderwerpen waarvan je mag aannemen dat ze tot de belangstellings- en belevingswereld van jongeren behoren, gezien het feit dat ze zelf hebben geschreven.
Net als bij Kidcafé zijn er weinig reacties te zien. Op 1 juni vragen om informatie en dan op 1 oktober nog geen reactie te hebben gekregen, is natuurlijk niet bevorderlijk voor de motivatie van jonge kinderen om nog eens in dat café of forum te komen. 

Chatten 

Op het adres http://www.kidlink.org/english/general/irc.html  kunnen de leerlingen chatten. Aan het URL is te zien dat gebruik wordt gemaakt van IRC (Internet Relay Chat). De kinderen moeten zich uiteraard eerst registreren, waarbij ze de 4 vragen van Who am I moeten beantwoorden. Ouders en scholen kunnen gerust zijn, want: 'Our chat is a private place, not connected to the global network of IRC on the internet. Kidlink's chat is used by kids mostly, but adults are around. Teachers use this chat with their students. Also you will find moderators online'.
Om de kinderen ook te kunnen laten chatten met leeftijdgenoten uit verre landen, verwijst de Kidlink organisatie naar de wereldtijd, te vinden op www.worldtimeserver.com.

Kidlink c2d 

Naast de IRC kunnen leerlingen nog synchroon communiceren bij Kidlink c2d (Continuum in 2 Dimensions). Dit wordt genoemd een Multi User Virtual Space or MUVS en dient om online samenwerking mogelijk te maken tussen opvoeders en leerlingen. Er zijn allerlei workshops waarin enkele multimedia projecten worden getoond, zoals het Collaboratory Project http://collaboratory.nunet.net

Kidclub 

Chatten kan ook nog in de in 1993 opgerichte Kidclub http://www.kidlink.org/rti/irc/kidclub/ waarvan de moderatoren elke zaterdag om 18.00 uur GMT een IRC-bijeenkomst organiseren met een speciaal onderwerp. Om de deelnemers te laten weten hoe laat dat is in hun eigen land, wordt verwezen naar de website met de wereldklok www.worldtimeserver.com.
Van over de hele wereld kunnen kinderen onderwerpen insturen, die door de webmaster vervolgens ruim van tevoren worden aangekondigd, zoals bijvoorbeeld:  

Toen ik op bezoek was, was de topic van de week mobiele telefoons. Ik denk dat onze leerlingen daar wel over kunnen meepraten.
Vanuit elk taalgebied en in elke gewenste taal kan een onderwerp worden aangeboden en aangekondigd in Kidclub. In de klas kan zo'n discussieonderwerp dan worden voorbereid, maar……18.00 uur GMT, dat is bij ons 20.00 uur en dan ook nog op zaterdag. Juist op het moment dat onze leerlingen zich voorbereiden op het wekelijkse stappen.  

Conclusie 

Kidlink is in ons land veel minder bekend dan ePALS en dat is niet terecht. Het who am I programma gevolgd door I have a dream, bieden lessen in internetcommunicatie die je in leergangen niet vindt. Navolging verdienen de internationale projecten, waarbij kinderen van verschillende nationaliteiten in één gemeenschappelijke taal communiceren en samenwerken. Ze moeten hun project vanaf het bedenken van het onderwerp tot en met de evaluatie zelfstandig uitvoeren waarbij grootouders, ouders, ooms en tantes door de Kidlink organisatie worden aangespoord om waar nodig hulp te bieden.
Het is aan te bevelen dat de leerlingen in de lessen Informatica leren hun weg te vinden op websites zoals Kidlink. Vanuit de talenlokalen kunnen ze dan in overleg met hun docenten kiezen in welke taal ze met hun buitenlandse leeftijdgenoten willen gaan communiceren. Ze moeten een beroep kunnen doen op de docenten van andere vakken. Wanneer ze bijvoorbeeld een financiering van een project moeten regelen, zoals dat het geval was bij de afgedankte computers die naar een township school in Zuid Afrika moesten worden gestuurd, dan zal de docent economie van zeer groot nut kunnen zijn voor het aangeven van welke stappen er achtereenvolgens moeten worden genomen om die financiering rond te krijgen. In dit specifieke geval vragen de leerlingen om onderwijs en wel op het moment dat ze dat nodig hebben. Dat lijkt me niet alleen motiverend voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. Onderwijs waarbij leerlingen onderdelen van het lesprogramma buiten de leslokalen leren en waarbij ze zelf een zeer actieve rol spelen in hun eigen leerproces door kennis toe te passen die ze op een zelf gekozen moment nodig hebben of daarom te vragen als deze ontoereikend is, is waarschijnlijk en helaas een utopie.
Toch staat de ontwerpers en de moderatoren van een website als Kidlink een dergelijk onderwijs voor ogen. De infrastructuur ligt klaar, het wachten is op de Nederlandse deelnemers.

Nieuwsbrief november 2001

Terug


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT