Podcasts1
Omhoog VOL 3 Alterlinks (1) Alterlinks(2) VOL 4 OVC1 OVC2 Podcasts1

Podcasts, gecombineerd met blogs: goed en goedkoop lesmateriaal voor het talenonderwijs (1)

Zelfstandig en individueel oefenen van luister- en spreekvaardigheid

Leerlingen kunnen zich zelf trainen in luister- en spreekvaardigheid met Podcasts, woord afgeleid van Ipod en Broadcast. Het zijn luisterbestanden die ze downloaden en opslaan op hun mp3 speler of computer. Er bestaan ook combinaties van podcasts met blogs, korte geschreven teksten waarop bezoekers kunnen reageren. Er zijn voor de schooltalen podcasts + blogs ontwikkeld met een onderwijsdoel waarbij de leerlingen soms ook gesproken teksten kunnen insturen. Voorbeelden voor Engels zijn ESL podblogs, One Stop English Podcasts, Splendid Speaking en Bardwellroad Podcasts.

ESLpod blogs

Latest Podcasts
Friday - August 15, 2008
ESL Podcast 399 – A Bachelor Party
Listen    
Download Podcast
I’m getting married in the morning! But first, I’m going to have a party with my friends. Learn all about how to spend your last day of your single life in this episode.
Tags: Entertainment
Wednesday - August 13, 2008
English Café 150
Listen    
Download Podcast
Topics: Famous Americans: Great Jazz Artists Josephine Baker and Ella Fitzgerald; the Amish; to be honest versus as a matter of fact;
 

Enkele docenten Engels als 2e taal (ESL) werken aan een didactische invulling van de podcast. Ze zijn te vinden op de website van ESL Podcast: http://www.eslpod.com/website/index.php. Docenten Engels kunnen ze inzetten in hun lessen. Alle podcasts zijn gratis te gebruiken, de ingesproken teksten hebben een aangepaste spreeksnelheid en de makers geven een synoniem of omschrijving van moeilijk geachte woorden. Docenten en leerlingen kunnen met één klik intekenen op de podcasts, zodat die automatisch elke dag naar de computer worden gestuurd. Deze zijn gratis en voor de in pdf geschreven handleiding betaal je slechts $1.99. Docenten kunnen hun leerlingen abonneren op de podcasts. Hoe meer hoe goedkoper en de kosten komen uit het door het ministerie aan elke leerling toegekende boekenbudget van 308 euro per jaar. Inmiddels kunnen docenten hun leerlingen al meer dan 500 podcasts laten ophalen.

Learning guide
ESL docenten kunnen gratis een voorbeeld bekijken van een handleiding, die hoort bij ESL Podcast 164 - Seeing a Specialist.

 1. Eerst worden enkele moeilijk geachte woorden uitgelegd en in de betreffende zin getoond:
treatment options = choices for medical care: after thinking about all of the treatment options, I decided to take the medication.
course of treatment = a series of things the doctor does to cure you or make your better: we decided on this course of treatment for my father.

 2. Vervolgens enkele tekstbegripvragen:
Simon went to see the specialist because:
a) he didn’t trust his GP
b) he was referred to the specialist by his doctor
c) he wanted to get a second opinion.

 3. What else does it mean?
De ESL docenten besteden onder het kopje what else does it mean? ook aandacht aan woorden met meer betekenissen, zoals het werkwoord relieve
: the verb “relieve,” in this podcast, means to stop the pain: “I took the medicine and it relieved my headache.” You can also use “relieve” to mean to make someone feel less worried or anxious: “She was relieved to hear that she would not be fired from her job.” The verb “relieve” can also mean to free someone from an unwanted responsibility: “He relieved me of the cooking when he tasted the first meal I cooked.”

4. Culture note
De handleiding biedt ook nog achtergrondinformatie onder het kopje: Culture note. In dit geval enkele feiten die je moet weten als je te maken krijgt met de Amerikaanse gezondheidszorg.                                  

5. Transcriptie
Na de correcte antwoorden op de meerkeuzevragen volgt de transcriptie van de hele podcast. Daarin is ook duidelijk te zien hoe de betreffende docent zijn best doet om in de podcast meteen moeilijk geachte woorden te verklaren: zoals deze:
Dr. Slope looks at Simon. Simon says that he was hoping that Dr. Slope would be able to diagnose the problem. To “diagnose,” the verb, is to figure out what's wrong with you. It's a verb we usually use for medicine, for doctors. The doctor diagnoses the patient. The doctor figures out what's wrong with the person.
Met alle uitleg verliest de podcast een deel van zijn authenticiteit en leidt het de leerlingen af van de inhoud van de tekst. ESL Pod zou misschien beter de uitleg oproepbaar mee kunnen programmeren voor het geval een leerling daar behoefte aan heeft.

One Stop English Podcasts
One Stop English, de ESL website van uitgever Macmillan biedt ook allerlei podcasts voor onze leerlingen. Ze zijn te vinden op: http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59782. Veel van de podcasts zijn gesproken versies van readers uit het fonds van de uitgever. Vol trots kondigt Macmillan de laatste podcast aan: ‘The onestopenglish team is very excited to announce the launch of the onestopenglish soap opera, The Road Less Travelled. De regelmatig verschijnende serie is gestart op 4 december 2007 en heeft inmiddels 15 episoden. Dit is de eerste: The Road Less Travelled: Episode 1: The phone call: Katie gets a call from her cousin Sal in California, inviting her to move out there. Their conversation is interrupted when Katie’s boyfriend, Mark, arrives home.
De uitgever voegt aan de podcasts ook allerlei oefeningen toe, maar nodig zijn die niet. Het vergalt het luisterplezier. En dat is er zeker voor jongeren, die gewend zijn naar soaps te kijken. Zij zullen zich aangesproken voelen door het onderwerp:
Meet Katie – a girl who is so bored with her life in Britain that she decides to go to California to make a fresh start. What happens to the boyfriend she leaves behind? And who is the tall, handsome stranger she meets on the plane?

Splendid Speaking


 

 

 

Splendid Speaking ( http://splendidspeaking.podomatic.com/ ) is bestemd voor gevorderde leerders die hun spreekvaardigheid verder willen ontwikkelen. Wie zich als student inschrijft, kan via Skype tegen betaling spreekopdrachten uitvoeren. Deze worden gepubliceerd als podcast die gratis te beluisteren en te becommentariëren zijn. Deskundigen geven daarbij ook nog feedback op de ingesproken teksten. Van alle gesprekken zijn transcripts te downloaden. Leerlingen uit de bovenbouw van havo/vwo zouden de opnames kunnen beluisteren om deze daarna in eigen woorden even samen te vatten in de doeltaal. Ze kunnen eventueel als leeshulp het transcript gebruiken. De school kan natuurlijk ook een deel van het spreekvaardigheidonderwijs uitbesteden aan de docenten van Splendid Speaking. De leerlingen sturen eventueel de opnames voor controle of beoordeling naar hun eigen docent.

 

 

 

 

 

 

 

Bardwellroad Podcasts 
Aan Bardwellroad in Oxford ligt St.Clare’s school. Studenten uit de hele wereld oefenen hier spreekvaardigheid met behulp van podcasts (http://bardwellroad.podomatic.com/ ).

De afgebeelde studenten praten samen over vakantie en reizen. Ze hebben de rollen verdeeld. Een Zwitsers meisje doet samen met een Arabische student de gastpresentatie. Ze bedenken een onderwerp, bereiden de vragen voor en interviewen hun klasgenoten afkomstig uit Oostenrijk, België, Brazilië, Denemarken en Frankrijk. Deze vragen hebben ze bedacht:

1. Do you like travelling?
2. What kind of travelling do you prefer?
3, What was a holiday you can remember well and why?
4. Do you prefer to travel with your family or with your friends?
5. Which holiday or journey would you like to repeat?
6. What was your worst experience when travelling?
7. Is there a place you'd like to travel to that you've never been to before?

Alle podcasts bieden de mogelijkheid om na te kaarten op de blogpagina. Elk groepje studenten heeft zijn eigen onderwerp zoals: de familie. Dat levert standaardvragen op als: 

1. Do you have a big family?
2. How many brothers/sisters do you have?
3. If you don't have any, do you like being an only child?
4. If you do, do you fight a lot with your brother/sister?
5. What was the longest time you stayed without meeting anyone from your family? Did you miss them  a lot?
6. Do you spend a lot of time with your family?
7. How do you like to spend time with your family?
8. Do you have any pets?
9. If you could choose any member of your family to see now, who would you choose?

Weer twee andere studenten interviewen hun medestudenten over het land en de stad waar ze vandaan komen. Zo komen veel onderwerpen aan de orde. Ook deze podcasts leveren interessant gratis luister- en spreekmateriaal op voor onze leerlingen. Het niveau van de studenten van St, Clare's school moeten ze ook kunnen halen. De leerlingen van de bovenbouw havo/vwo kunnen, zeker voor Engels, maar misschien ook voor Frans en Duits, hetzelfde doen als de studenten van St.Clare. Twee kiezen een onderwerp, bedenken de vragen en interviewen een groepje klasgenoten. Dit is natuurlijk minder authentiek dan de gesprekken met buitenlandse leeftijdgenoten. Hoe meer partnerscholen in verschillende landen, hoe meer aanspraak de leerlingen hebben (wordt vervolgd).

omhoog


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT