Nieuwsbrief 3-2002
Omhoog Nieuwsbrief 1-2002 Nieuwsbrief 2-2002 Nieuwsbrief 3-2002 Nieuwsbrief 4-2002 Nieuwsbrief 5-2002 Nieuwsbrief 6-2002 Nieuwsbrief 7-2002 Nieuwsbrief 8-2002

Klasoverstijgend onderwijs 1 

Op het onderwijs gerichte websites zoals Epals en Kidlink (Nieuwsbrief 7 en 8, 2001) bieden docenten en leerlingen mogelijkheden om vak- en klasoverstijgend onderwijs te geven en te genieten. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld de schooltalen in te zetten voor contacten met hun buitenlandse leeftijdgenoten en kunnen docenten hun leerlingen deel laten nemen aan voor hun vak georganiseerde projecten. De Europese Commissie heeft daar ook de noodzaak van ingezien en subsidieert voor dat doel opgerichte websites als European Schoolnet en eSchola.

In enkele afleveringen van de Nieuwsbrief zal ik verslag uitbrengen van een zoektocht door het enorme aanbod aan websites van Europese scholen waar vaak niets bijzonders is te vinden, maar sommige websites bieden leerlingen de gelegenheid om buiten het klaslokaal iets te leren, niet alleen van de betreffende taal, maar ook voor een vak. 

Hoe beginnen? 

Stel dat onderwijsgevenden en hun leerlingen hun horizon willen verruimen door contacten te leggen en te onderhouden met buitenlandse scholen met het doel daar iets van te leren. Hoe moeten zij dat dan aanpakken?
Docenten geven les in een vak. Dat betekent dat hun voorkeur ongetwijfeld uit zal gaan naar contacten met vakcollega's waarbij ze hun leerlingen meenemen. Die moeten daar ook wijzer van kunnen worden.
Hoe kom je vervolgens in contact met scholen waar docenten de kennis en de tijd hebben om zich behalve met hun eigen leerlingen, ook nog bezig te houden met die van hun meestal buitenlandse collega's? Waar zijn dan die websites waar de Nederlandse leerlingen terecht kunnen voor klasoverstijgend leren? Ach, die vind je meestal door bij toeval op de goede knoppen te klikken, zoals mij soms overkomt en zo ook deze keer.  

eSchola 

Ik begon gewoon bij ons eigen Kennisnet (dat bijna niemand meer met een hoofdletter schrijft). Vanaf het openingsscherm klikte ik op docenten en daarna op internationaalplein dat rechts onderaan staat en dat mij de enige mogelijkheid leek om verder te komen. Dat bleek ook zo te zijn, getuige deze boodschap op het plein waarvandaan kennelijk wegen lopen naar de internationale wereld: Neem van 8 april tot 9 mei 2002 deel aan eSchola! Duizenden scholen komen bijeen om ervaringen te delen, samen te werken, elkaar te inspireren, Europa te vieren en van elkaar te leren! Nieuwsgierig? Lees meer over eschola op http://eschola.eun.org/eun.org2/eun/index_eschola2003.cfm. Natuurlijk word je van zo'n wervende tekst nieuwsgierig. Wat maakt die duizenden scholen zo bijzonder? Reden om op deze website te gaan kijken. Het gaat er in ieder geval feestelijk aan toe, zoals blijkt uit dit kopje: eSchola - an online festival of eLearning. Daaronder vind je informatie over deze website zoals het doel waarvoor deze is opgericht: 'The objective of this manifestation which is organised in cooperation with the European Commission and private partners is to support the large-scale deployment of ICT in schools in Europe. eSchola is a contribution to the implementation of the European Commission's strategic eLearning initiative'. 

Op het openingsscherm veel informatie met evenveel klikmogelijkheden. Mijn aandacht werd getrokken door een deurtje met de uitnodiging Open Doors waardoor ik met één klik die beloofde duizenden scholen kon binnengaan. Dit geschatte aantal was wat overdreven. Ik telde  er slechts 21.

                    

Volgens de aankondiging geven deze deuren toegang tot scholen voor basis- voortgezet- en hoger onderwijs. Met één klik ga je er binnen op zoek naar een collega en zijn leerlingen voor het leggen van contacten die een bijdrage moeten leveren tot meer kennis over dat ene Europa van nu.
Er is één probleem: de namen onder de schooldeuren leveren in de meeste gevallen weinig informatie over de aard van de school en de taal waarin je te woord wordt gestaan. Daarom ga ik maar gewoon van deur naar deur, werp een blik in de hal en rapporteer kort wat er binnen te beleven valt.  

Hauptschule Jennersdorf

Deze school, waarvan de website Duitstalig is, staat in Oostenrijk. Vanaf het openingsscherm twee interessante sporen: virtuelles klassenzimmer en projekte.
Er is een openbare ruimte waar de bezoeker van het virtuele klaslokaal zonder registratie een demo-Klassenzimmer kan bezoeken waar hij kan zien wat voor onderwijsmateriaal er wordt ontwikkeld en gebruikt, hij kan er ook een bezoek brengen aan chatrooms en forums. Docenten en leerlingen van buiten de school die zich hebben geregistreerd kunnen ook weer een demoklas bekijken, maar zij hebben geen toegang tot de streng met wachtwoorden beveiligde ruimten voor eigen docenten en leerlingen van de school. Dat betekent dat onze leerlingen voor wat plauderen met die van Jennersdorf niet aan hun trekken kunnen komen. Dat kan misschien wel bij de projecten. Ik trof er vier aan, maar dat waren interne projecten: leerlingen van een klas werken bijvoorbeeld aan een thema verschiedene Generationen en bezoeken daarvoor het Alten- und Pflegeheim "Mutter Teresa haus" in Jennersdorf. Verder klassen met projecten over "Das Alte Ägypten", "Alkohol, Genuss und Missbrauch" en "80 Jahre Burgenland". De beschrijvingen van de projecten zijn zo beknopt dat ze elk niet meer dan één A4tje vullen.en dan staan er ook nog foto's op.
Het zijn geen Europese projecten, er zijn niet eens contactmogelijkheden, eigenlijk bieden deze projecten gewoon papieren informatie en niets meer dan dat. Daarmee hoort deze school eigenlijk niet thuis op de website van eSchola.  

Pädagogisches Zentrum Berg

Sonderpädagogische Zentren in Oberösterreich staat er achter de deur met zo'n 30 dependances. Daar moet toch iets te leren zijn, lijkt me. Dat is er niet. Na lang kijken vond ik slechts één knop een klik waard n.l die met de tekst Forum. Het meest recente daar geplaatste bericht kwam van ene Irina Ruseva uit Bulgarije, die als coördinator van het Socrates Project in contact wil komen met veelbelovende ICT scholen en bedrijven die ICT onderwijscentra kunnen openen in haar land. Ze wil ook graag uitwisselen met scholen in Europa die ICT hoog in het vaandel hebben staan. Wat ze te bieden heeft is niet mis: Our students, 480 boys and 43 girls, aged 14 – 19, fluent English and Russian speakers, are very intelligent and competent. They are taught by university teachers. You would definitely love our small, but extremely beautiful country, its golden sands beaches beside the Black Sea, the grand Danube, the majestic mountains, our luxuriant forests, blue lakes, green valleys, the meanderings of the rivers, and the wildlife... The people are very peaceful and hospitable. We’d like to welcome you to lovely Bulgaria. Do come, enrich your lives and enjoy yourselves! Ik heb zelden een onderwijsgevende zo haar land zien promoten en dat alleen maar om haar leerlingen in contact te brengen met die uit het rijke westen.
Maar als dit alles is wat dit Pedagogisch Centrum uit Oostenrijk Europa te bieden heeft, dan hoort dit niet thuis op deze eSchola-lijst. 

Pilsen

De naam doet het al vermoeden: Tsjechië en de plaats die ons het pils heeft gebracht. Je kunt meteen kiezen uit Engels en Duits, maar in die talen stelt de school zich alleen maar voor en verder valt er voor onze leerlingen niets te beleven, behalve misschien voor degenen die bij de posterijen willen werken. We are The Secondary Special School of Postal Sevices and prepare the students for a work in the post office. The postal school has got a long tradition in Pilsen.

Scuola Elementare 1e Circulo di Roma

Achter deze deur gaat het Centro Friend per Insegnanti di Lingue Straniere schuil, een instituut, opgericht door drie leraren, die zich in het Italiaans weliswaar voorstellen op http://www.centrofriend.it/chisiamo.htm. Op het openingsscherm staat met vlaggetjes aangegeven in welke talen er kan worden gecommuniceerd en dat zijn: Italiaans, Engels, Frans, Duits, Spaans en Zweeds. Zoals Friends in de naam al aangeeft, beogen de makers bruggen te slaan tussen alle talenleraren ter wereld.
Wat deze school beoogt doet een beetje denken aan de educatieve organisaties ePals en Kidlink. 

Instituto Palladio

Website van dit technisch lyceum in Italië. Er is een Engelse versie, maar die brengt de buitenlandse bezoeker naar vervolgschermen met alleen Italiaans. Daar hebben dus alleen leerders van die taal iets aan.

Hauhon Yläaste

Deze Finse school heeft samen met het College of Richard Collyer Horsham, uit Engeland, Rigas 99 vidusskola uit Litouwen, het Lyceum Inofyta Beotia, uit Griekenland en het Sint-Lievenscollege Gent uit België een Comeniusproject gedaan met de naam CoMedia, een samentrekking uit Comenius en Media. De deelnemende scholen hadden als onderwerpen gekozen: racisme, de euro en de Europese Unie. De leerlingen moesten over deze onderwerpen artikelen verzamelen en daarvan samenvattingen in het Engels sturen naar de andere vier deelnemers, waarvan er slechts één deze taal als moedertaal had. Deze artikelen vormden het uitgangspunt voor de discussie in de klassen, commentaar daarop werd ook weer rondgestuurd en op de websites van de scholen geplaatst. Aan het eind van het project werden alle meningen in een gemeenschappelijke krant gepubliceerd.Vier keer zijn de begeleidende docenten uit de vijf landen bij elkaar gekomen om het project tussentijds te evalueren en verder te plannen. De rapporten van deze bijeenkomsten zijn ook weer op de websites van de scholen geplaatst.
De websites van deze vijf scholen verdienen alle aandacht, in ieder geval vanuit het leslokaal Engels om kennis te nemen van het doeltaal-voertaal onderwijs van de deelnemers aan de projecten. Daarbij kan natuurlijk ook vanuit bijvoorbeeld de vaklokalen Geschiedenis, Economie en Maatschappijleer meegekeken worden naar deze vakoverstijgende manier van leren die tot navolging noodt. 

Kindergarten of Kaparelli

Dit is een basisschool in Griekenland. De docenten daarvan werken samen met scholen in Duitsland, Denemarken, Roemenië en Frankrijk in een Comeniusproject over de rol van computers in het basisonderwijs. Doel daarvan is de kinderen vertrouwd te maken met nieuwe technologie en ze daarvoor de nodige vaardigheden bij te brengen. In het eerste jaar moesten de leerlingen van de vier scholen interviews maken en daarmee een internetkrant maken, die inmiddels op de website van de Griekse school is te bewonderen. De websites van de deelnemende scholen bedienen zich van de eigen taal, maar er zijn Engelse versies van, waardoor bezoekers die de thuistaal van de scholen niet beheersen er toch een kijkje kunnen nemen.
Bij het lezen van de interviews met foto's van de hele familie, vroeg ik me af wat onze leerlingen hier aan hebben. Waarschijnlijk zijn er in ons land ook al basisscholen waarvan de leerlingen verwikkeld zijn in één of ander Comeniusproject. Andere scholen zouden dat misschien ook wel willen, maar weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. Dan is contact leggen met deze buitenlandse collega's natuurlijk een goede optie.  

Váxjö Katedralskola

Dit is geen school, maar een Zweeds project, bestemd voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs die een afzonderlijk programma krijgen voorgezet. Op het openingsscherm de tekst: Welcome students and teachers to Woodland Network, a project which tries to get an answer to the crucial question: "Is our woodland feeling well?" Woodland Network is een interactief milieuproject waarbij leerlingen informatie over de toestand van een bos in hun eigen omgeving moeten verzamelen en de resultaten daarvan op het net moeten zetten. Leerlingen kiezen voor het niveau 10 tot 15 jaar of 15 + en krijgen hun lessen in het Engels, Zweeds, Duits, Grieks, Spaans, Engels, Frans, Italiaans, Hongaars en Roemeens. Als doelstellingen van dit project worden genoemd: One objective with this project is to link students and teachers all over the planet in the production of a common electronic educational material. Schools work in a bi-directional way on-line. They follow a program of research on a woodland nearby, publish their results and they have access to information of woodland areas all around the globe. A second objective is to raise the public awareness of the health of trees, the health of regional, national and global woodland areas, of environmental problems and of human impact on the environment.
Docenten Biologie en moderne vreemde talen moeten bij het lezen hiervan toch op zijn minst likkebaardend deze schooldeur openen en binnengaan in een wereld van vakoverstijgend leren. Ze hoeven daar trouwens zelf weinig of niets aan te doen. De opdrachten komen uit Zweden. De leerlingen rapporteren aan het Woodland Network.  

Gestadeck

Duitstalige Basisschool in Liestal Zwitserland met in het logo de tekst: European Network of Innovative Schools. Ik kon niets vermeldenswaardigs ontdekken, behalve een lijst met externe links, die docenten Duits zullen interesseren, te vinden op het adres: http://www.gestadeck.force.ch/coollinks.htm. Verder was er niets innovatifs te vinden. 

Kings School

Of voluit: Hazlegrove King's Bruton Preparatory School in Sparkford, Somerset, gevestigd in een landhuis, dat gezien mag worden, getuige de fraaie foto's en viodeoclips van het gebouw, park en sportvelden. Je kunt vanaf de website alle mogelijke informatie over de school krijgen, interessant als je een mooie school voor je kind zoekt en wilt weten welke vakken er gegeven worden, maar er is geen enkel op Europa gericht project te vinden. Ook op de vertoonde door leerlingen gemaakte websites valt niet veel te beleven voor onze leerlingen. En contact? Ja, alleen met de administratie. 

HSII Bad Goisem 

Je verwacht de zoveelste school, maar je belandt in de Alpen en wel op een fantastische website http://schulen.eduhi.at/hs2bg/projekte/Alpen/alpenstart.htm. Er is enorm veel informatie te vinden over bergen en holen, waar over je scherm kruipende en vliegende spinnen en vleermuizen leven. Waarschijnlijk bedoeld voor de thuismarkt, is deze website ook zeer goed bruikbaar in de combinatie van de lessen Aardrijkskunde, Biologie en Duits. Er is geen Engelse versie.  

Scuola Media Borsi-Pazzini

Openingsscherm van deze school in Livorno geeft veel zeer klein afgebeelde informatie in het Italiaans. Er is geen Engelse versie en het is onduidelijk wat deze school in de eSchola-lijst te zoeken heeft, want er valt voor de Europese collega's en hun leerlingen niets te leren. 

Marien-Gymnasium Werf

Dat de Europese Unie initiatiefnemer en geldschieter is van eSchola wordt duidelijk bij het zien van de onderwerpen, die op het openingsscherm staan van de website van deze school: Die Klasse 9a sorgt in diesem Jahr für den Wettbewerbsbeitrag zum Road Ahead Prize 2002. Das Thema lautet: Leben und Lernen in der EU. Met één klik kunnen leerlingen deze klas binnengaan. De voertaal is Duits. De nog jonge leerlingen werken in groepjes aan één van de 15 landen van Europa. Vanuit Nederland kunnen leerlingen al die landen bezoeken en de informatie lezen die de Duitse kinderen verzameld en op de website hebben gezet. Ze maakten ook interviews met hun eigen landgenoten in den vreemde waardoor de voertaal Duits bleef. Daarom levert deze klas voor de Nederlandse scholen zeer geschikt vakoverstijgend lesmateriaal voor de zaakvakken en Duits.
De school is verder nog zeer actief in een Comenius project, dat bij ons begint bij het Europees Platform: Im Sommer 2000 beginnen wir mit einem europäischen Comenius-Projekt. Es beiteiligen sich unsere Partnerschulen in Italien, England und Frankreich. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich über das internet zur Teilnahme anmelden. Dat zouden dan ook natuurlijk Nederlanders kunnen zijn! Maar ja, als die lezen wat deze school als faciliteiten biedt, dan schrikt dat af: Am Marien-Gymnasium können die Schülerinnen und Schüler von 8.00 bis 17.00 Uhr im Internet arbeiten.  

Escola Quinta de Marrocos

Middelbare school in Lissabon. Heeft wel een Engelse versie van de website, maar die is zo beperkt, dat je je toch grotendeels door het Portugees moet heen worstelen. Er zijn allerlei projecten gericht op Europa in het kader van eSchola, maar de bedenkers daarvan blijven binnen hun eigen taalgrens. Om die reden is deze school niet interessant voor jong Europa. 

Mysjöskolan Itis

School in Zweden, die alles vanaf het openingsscherm in de eigen taal zet en alleen maar de school kort voorstelt in het Engels. Schooldeur die je dus beter kunt voorbijgaan.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Belbèze les Toulouse

De website van deze Franse lagere school in de buurt van Toulouse heeft de aandacht getrokken van een Amerikaans schoolnetwerk en dat leverde deze school veel post op uit heel de wereld, maar vooral uit Amerika waar ook een speciale website is gebouwd, gewijd aan de stad en de streek (l'Union) van deze school.
Met één klik belanden de Amerikanen in Toulouse, waar ze in het Frans en Engels van alles te weten kunnen komen over deze stad. Zo maken Amerikaanse kinderen kennis met de taal en cultuur van een interessant deeltje van Europa. Een nuttige vorm van vak- en klasoverstijgend leren. Zoals op de afbeelding is te zien, is er ook een speciale rubriek voor docenten. Achter deze schooldeur lijkt het me goed toeven. 

Haggviks Gymnasium Itis

Een openingsscherm in het Zweeds met een Engels vlaggetje waaronder deze korte kennismakingstekst: Häggviks gymnasium is a vocational school for students with intellectual disabilities and additional handicaps. A main challenge is to get the students involved in decision making about their own future and setting short- or long-term goals. To master this we have developed and tried out models for the teachers and instruments for the students based on use of digital camera, mini tape recorder and computer.
Misschien is dit een uitstekende onderwijsinstelling, gericht op kinderen met een handicap, maar ik kom daar bij toeval, terwijl scholen met een dergelijke populatie gebaat zouden zijn met het kunnen vinden van deze gespecialiseerde instelling. 

Gymnasium Teplice

Tsjechische middelbare school met geheel Engelstalige website. Er wordt naar een paar projecten verwezen, maar dat zijn afgeronde projecten, uitgevoerd door een zestal scholen uit eigen land. Er is ook een knop internationaal, die verwachtingen wekt. Die geeft toegang tot de database van IEARN http://www.iearn.cz/. Daar vind je een verzameling van alle geregistreerde projecten. Zeker een website om te onthouden en met een bezoek te vereren. Scholen kunnen er zeker bruikbare projecten vinden. 

Escola Poeta António Aleixo

Dit is het Lycée Pasteur in São Paulo, Brazilië, opgericht als Frans-Braziliaanse school. Vandaar dat de website is gericht op Frankrijk en het onderwijs Frans. De site is opgezet door Barbara Dieu, EFL (English as a Foreign Language) teacher and coordinator of the Foreign Language Department. Zij beschrijft enkele eSchola projecten waaraan haar school heeft meegewerkt, zoals het in samenwerking met leerlingen van het Amsterdamse Berlage Lyceum uitgevoerde project over de gemeenschappelijke geschiedenis van beide landen. http://twinsite2000.tripod.com/timeline/front.htm.  

Het zou jammer zijn als deze waardevolle, door leerlingen uit twee verschillende continenten ontworpen website ergens in Brazilië verstopt blijft. Dit project is weer een voorbeeld van klas- en vakoverstijgend leren en kan dienen als studieobject bij Geschiedenis, terwijl het Engels mooi is meegenomen. 

M@ttei website

Mattei is een Italiaanse school, maar wat voor één is mij niet duidelijk geworden. Geen projecten met andere scholen. Geen woord Engels, Frans of Duits te bekennen, maar gelukkig wel de bekende voordeur, waardoor je weer gauw naar buiten kunt. 

91 German Language High School

Na een klik op deze deur verschijnt een welkomstscherm van deze school. 

Wie op het broodje klikt ziet meteen dat hij in Sofia Bulgarije is beland en dat de leerlingen van deze German Language High School een voorkeur hebben voor Engels, zoals blijkt uit de kop van het vervolgscherm.

Hoe deze leerlingen dat gaan aanpakken, doet hun docente Engels Violeta Tsoneva, violeta@fmi.uni-sofia.bg in 14 punten uit de doeken. Samengevat vraagt ze aan haar buitenlandse collega's en hun leerlingen om contact met haar op te nemen als er belangstelling bestaat voor een Making Friends Online Project met haar leerlingen. Wie daaraan begint moet een profiel van zichzelf schrijven dat wordt gepubliceerd op de website van de school. Op http://ourclass.hit.bg kunnen ze dan kijken naar de profielen van de Bulgaren en een keus maken met wie ze e-mailcontact willen. Daarbij moet je je aansluiten bij één van lopende projecten, die staan onder de knop"Our Class on the Net". Ook stellen beide correspondenten elkaar vijf vragen die ze beantwoorden.
De leerling die deze laatste deur is binnengegaan, weet zeker dat hij veel te weten zal komen over een land dat wel in Europa, maar niet naast de deur ligt. Dat hij dan ook nog communiceren moet in een vreemde taal en wel met iemand voor wie dat ook het geval is, verhoogt het plezier, zeker als beiden elkaar begrijpen en begrip leren opbrengen voor elkaars cultuur. Dat is dan toch zeker klasoverstijgend leren.

Welke instantie maakt zoeken overbodig?

Dit zijn slechts 21 van de bij Kennisnet aangekondigde duizenden scholen, die deelnemen aan de eSchola-projecten. Die zullen er waarschijnlijk ook wel zijn, want onder de deurtjes staat nog een knop met de tekst andere scholen. Bovendien zijn er nog links naar andere educatieve websites zoals Schoolnet en IEARN dat staat voor International Education And Resource Network.
Van de 21 hierboven beschreven scholen hoort ruim de helft niet thuis in de eSchola-lijst, want docenten, die op zoek zijn naar vormen van klas- en/of vakoverstijgend leren, moeten daardoor eerst kijktijd verdoen. Het vinden van iets waardevols is dan ook nog gewoon een toevalstreffer. Dat was ook al het geval bij de didactobank (zie Nieuwsbrief 2). Je bladert, je zoekt en je vindt niet of bij toeval iets waar je wat aan hebt.
eSchola is dus niet de organisatie waar ik had moeten beginnen. Het rendement, afgezet tegen de geïnvesteerde tijd en de telefoontikken is te gering.
Waar dan wel beginnen? Bij het Europees Platform http://www.europeesplatform.nl, dat speciaal is opgericht voor het begeleiden van scholen op hun weg naar internationaliseren? Natuurlijk vond ik daar uitleg over de Comenius en Socrates projecten en de formulieren waarmee subsidie daarvoor kan worden aangevraagd. Maar het Platform met Europees in de naam kon me niet helpen bij mijn zoektocht naar Europese scholen met een interessante aanbieding. Zelfs een zoekopdracht naar Eschola leverde niets op.

OC&W heeft acht expertisecentra opgericht die zich ook met ICT bezig houden. Zij mogen de voor subsidie in aanmerking komende projecten voordragen. Maar dat geld is pas wijs besteed als de scholen er iets aan hebben. Wie daar invloed op wil uitoefenen, kan dat doen op 9 en 10 april in de Jaarbeurs in Utrecht, want daar presenteert OC&W de expertisecentra op de manifestatie KIC 2002, hèt evenement voor Kennis, Informatie en Communicatie.
Deze expertisecentra zouden de handen ineen moeten slaan om klas- en vakoverstijgend leren te bevorderen. Ze zouden in samenwerking met het Europees Platform de Europese Comenius en Socrates projecten inhoud kunnen geven.en aangeven welke activiteiten didactisch verantwoord zijn, zodat het zeker is dat de leerlingen er iets van leren. Daarbij is het inventariseren van alle reeds lopende of afgesloten internationale projecten van groot belang om als voorbeeld te dienen van een andere hier nog weinig toegepaste wijze van leren.
Ik kan niet meer doen dan het signaleren van contact biedende scholen, die ik toevallig op internet tegenkom en die in aanmerking komen voor samenwerkingsprojecten met Nederlandse scholen die klas- en/of vakoverstijgend leren willen realiseren. 

Nieuwsbrief april 2002 (Wordt vervolgd)

Terug


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT

 

 

 

 

 

 

.