Nieuwsbrief 7-2002
Omhoog Nieuwsbrief 1-2002 Nieuwsbrief 2-2002 Nieuwsbrief 3-2002 Nieuwsbrief 4-2002 Nieuwsbrief 5-2002 Nieuwsbrief 6-2002 Nieuwsbrief 7-2002 Nieuwsbrief 8-2002

European Schoolnet, educatieve website van de Europese Commissie

  

Behave de in de Nieuwsbrieven 3,4,5 en 6 beschreven website van eSchola, financiert de Europese Commissie ook nog eSchoolnet. Dit is een digitaal samenwerkingsverband tussen meer dan 20 Europese ministeries van onderwijs, waarbij, zoals het gemeenschappelijke logo laat zien, ook ons Kennisnet is betrokken. Bij elk onderdeel dat men aanklikt, staat aangegeven in welke talen de tekst beschikbaar is. 

Openingspagina 

Op de openingspagina http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/index_eun.html wordt meteen duidelijk gemaakt wat de Europese Commissie met dit scholennet beoogt:
‘The
European Schoolnet is a unique international partnership of 23 European Ministries of Education developing learning for schools, teachers and pupils across Europe. We provide insight into the use of ICT (information and communications technology) in Europe for policy-makers and education professionals. This goal is achieved through communication and information exchange at all levels of school education using innovative technologies, and by acting as a gateway to national and regional school networks’.
 

Navigatie 

De bezoeker kan vanaf het openingsscherm zonder veel moeite zijn weg zoeken. In het linker frame kan hij onder het kopje Are You kiezen uit: Teacher, Principal, Press, EUN Member, New Visitor. Onder Our portals heeft de bezoeker de keus uit: eSchoolnet, SMC, News, Community. Tenslotte kun je kijken in Our projects zoals: Virtual School, myEurope, ENIS, Comenius Space, eSchola, eXplora, ETB, .Safe, Other. Het rechterframe geeft o.a. toegang tot de volgende national portals: Educnet France, ScoilNet Ireland, Emu Denmark, Restcode Belgique, Indire Italia. In dit rijtje zou ons eigen Kennisnet zeker niet misstaan. In het midden plaatst de webmaster een samenvatting van de laatste nieuwtjes. Door te klikken op Read more, kun je de aangegeven route vervolgen. 

Docenten 

Het is onmogelijk om alle rubrieken en onderdelen daarvan de revue te laten passeren. Ik signaleer alleen maar wat ik aan interessants ben tegengekomen. In de rubriek Are You lijkt me de keuze teacher een belofte voor waardevolle informatie. Na het klikken op teacher, ziet het vervolgscherm er hetzelfde uit als het openingsscherm. Links het frame met de vervolgonderwerpen: Praktijk, Samenwerking, Lesmateriaal, Opleiding, Virtueel Tijdschrift. In het midden allerlei op docenten gerichte nieuwtjes en rechts contactmogelijkheden met buitenlandse collega’s zoals die worden geboden in de Pen Pal Corner en het Partner Finding Forum. Verder allerlei communities waaraan docenten kunnen deelnemen, maar ze kunnen er zelf ook één oprichten.

Praktijk 

In deze rubriek allerlei praktijkvoorbeelden van scholen in Europa, die hun sporen hebben verdiend in het gebruik van ICT in de lessen of zoals European Schoolnet het zelf zegt:
Learn from others' experience in a pool of proven examples and useful practice. Here you can find ideas that work, success stories, lesson plans and multimedia teaching materials developed by teachers for teachers’. 
In de the Leading Edge treft de bezoeker de projecten en activiteiten aan die Europese scholen tijdens het eSchola-evenement van 2001 hebben ingestuurd om in aanmerking te komen voor de eLearning-prijzen. Er kwamen meer dan 1000 inzendingen binnen, die het eSchola-team van het EUN-kantoor volgens eigen zeggen zorgvuldig analyseerde en beoordeelde. De eSchola-jury besloot de beste inzendingen aan het publiek voor te stellen. Natuurlijk ben je dan nieuwsgierig welke scholen uit welke landen zich hebben aangemeld en vooral wat ze dan wel te bieden hebben. Deze gerenommeerde scholen worden insight-scholen genoemd. Je kunt er zien hoe ze ICT gebruiken bij het onderwijzen en bij het bestuur van de school.
Op dit moment zijn het er 50, verspreid over 19 Europese landen. Ik kwam in de lijst ook twee Nederlandse scholen tegen: 

Met één klik ga je de deur van de hier genoemde scholen binnen. Daar kun je te weten komen of ze terecht of niet op deze lijst zijn vermeld. Het zou al een grote verbetering zijn als het eSchola-team van het EUN-kantoor zou aangeven welke criteria deze scholen op deze lijst hebben gebracht. Zolang deze niet zijn vastgesteld, moeten de bezoekers zelf maar uitzoeken in welke school ze iets leren kunnen.
Om toch enig rendement te hebben van het bezoek aan deze rubriek van eSchoolnet, zouden docenten hun leerlingen de lijst met scholen kunnen laten zien en hun de opdracht geven om met een groepje een school te kiezen en te onderzoeken wat deze school tot een bijzondere school maakt. Door het daar gegeven onderwijs te vergelijken met hoe ze zelf onderwezen worden, leren ze zich meer verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces.   

Samenwerking 

Ook deze rubriek, waarin eSchoolnet op alle ICT-fronten samenwerking tussen scholen aanbiedt, heeft allerlei doorklikmogelijkheden, zoals rubrieken voor hulpmiddelen, diensten, contact met collega’s en projectmogelijkheden.
Onder het kopje ‘Leren met andere Europese Scholen’, wordt verwezen naar de Comenius Space http://comenius.eun.org, een site met nieuws en hulpmiddelen voor scholen om die te laten samenwerken in Comeniusprojecten.
Scholen die nog geen stap hebben gezet in de internationalisering worden als volgt uitgenodigd om de weg van de samenwerking in te slaan: ‘U hebt nog nooit het internet gebruikt om een samenwerkingsproject op te starten? Laat ons u dan helpen. U kiest welke weg uw leerlingen inslaan. De hoofdbedoeling is om samen met andere scholen van over heel de wereld samen te werken en te leren’.
In het rechterframe staan drie mogelijkheden waarmee je met een klik de samenwerking kunt starten.

Favourites 

Hier staan de namen van docenten uit de hele wereld die melding maken van hun favoriete websites, waar iets te leren valt. Deze favourites staan op naam van de verzamelaar, maar ook per onderwerp en per doelgroep gerangschikt in een database. Bezoekers kunnen dus per vak de meest fraaie websites bekijken. Wekelijks wordt deze rubriek van teachers aangevuld. Ik trof er ook een paar landgenoten aan.
Als in ICT gespecialiseerde docenten uit heel de wereld vrijelijk hun favoriete websites mogen publiceren en ook nog uitleggen waarom deze in hun ogen waardevol educatief materiaal bevatten, dan moeten dat toch juweeltjes zijn. Was ik wiskundeleraar geweest, dan had ik de voorkeuren gevolgd van de Italiaanse Palmira Ronchi, die wiskunde en computerwetenschappen doceert op een Technische Hogeschool voor programmeurs. Dit is één van haar favoriete websites:

The MacTutor History of Mathematics Archive The most complete record on
the History of Maths on the Web! It has a wealth of pictures and biographies of
all mathematicians, past and present, as well as essays on the most important
mathematical topics. Though generally university topics, an index of the most
important mathematical curves and a chance to experiment with them is very
interesting for 15-18 years old students.
http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/

Ook Monica Zega de Krütlis heeft haar favoriete websites. ‘I'm an Argentinean retired teacher. I love helping teachers and students to get acquainted with ICT, introducing them to Internet and helping them to contribute meaningfully to online projects and to set their own projects’
Leraren, die in de 2e fase te weinig contacturen hebben gekregen, kunnen als studiehuisopdracht hun leerlingen naar deze Argentijnse sturen, die me best in staat lijkt om ze met gevarieerde opdrachten aan het werk te zetten. Dat zal dan waarschijnlijk alleen in het Engels gebeuren, hetgeen voor 2e fase leerlingen geen bezwaar mag zijn.

Leermiddelendepot 

Onder het kopje ‘Meer dan 120 000 educatieve leermiddelen binnen handbereik!’, legt Thomas Maier, technisch adviseur van het European Schoolnet, uit hoe dat in zijn werk gaat. Hij maakt gebruik van een z.g. ‘spider’ die een groot aantal educatieve websites in heel Europa doorzoekt! Het zo opgespoorde lesmateriaal wordt daarna geïndexeerd. Hij gebruikt daarvoor het gratis softwarepakket mnoGoSearch, zoeksoftware voor intranet- of internetservers. Het gevonden materiaal wordt ter beschikking gesteld aan onderwijsgevenden, leerlingen en ouders, die met behulp van een gebruikersinterface via eenvoudige tekstvelden zelfs een geavanceerde zoekopdracht kunnen geven. Voor de volgende vakken zijn er al geïnventariseerde leermiddelen, die de bezoeker met een klik op hun educatieve waarde kan beoordelen: Art, Biology,  Chemistry,  Civics, Culture,  Economics & Business, English, Environmental-Sciences, French, Front, Geography, History, Library,  Mathematics,  Media,  Music, Physical Education, Physics, Primary, Spanish, Special Needs. 

Nationale of regionale verzamelingen lesmateriaal 

Naast dit leermiddelendepot is er nog een verzameling lesmiddelen waar nationale, regionale en andere informatie ligt opgeslagen met koppelingen naar de verschillende schoolvakken. De meeste van deze verzamelingen beschikken over redacteurs, onderwijsgevenden, bibliothecarissen of andere experts die de kwaliteit van het materiaal nagaan.
Ik vind het een goede optie om leerlingen naar deze verzamelingen lesmateriaal te sturen om te onderzoeken voor welke vakken er bruikbaar lesmateriaal is te vinden als aanvulling op of zelfs ter vervanging van het genoten onderwijs in dat vak. Dat ze buiten het Nederlandstalige deel van het internet surfen, moet als een voordeel worden beschouwd. Ze begrijpen dan beter waarom ze eigenlijk moderne vreemde talen moeten leren.

De volgende landen bieden hun verzamelingen aan: 

Australië: EdNA Online. Alles is beschikbaar in het Engels.
URL: http://www.edna.edu.au/
Canada: SchoolNet, meer dan 5 000 kwalitatieve lesmiddelen die geëvalueerd en goedgekeurd werden door professionele opleiders, van wiskunde tot sociologie.
In het Engels http://www.schoolnet.ca/home/e/resources/
In het Frans http://www.schoolnet.ca/accueil/f/ressources/
Nieuw-Zeeland : Te Kete Ipurangi, on-lineleercentrum, met allerlei soorten leermiddelen. Tweetalig, Engels en Maori. URL: http://www.tki.org.nz/
Spanje: Het CNICE - Centro nacional de información y comunicación educativa. Dit centrum beschikt over leermiddelen bestemd voor basisonderwijs tot en met volwassenenonderwijs. Er wordt niet bij vermeld in welke talen het materiaal beschikbaar is.
URL: http://www.cnice.mecd.es/
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Stelt leermiddelen ter beschikking in de talen Catalaans, Spaans, Engels en Frans voor verschillende schoolvakken.
URL: http://www.xtec.es/
Denemarken: ’Fagenes Infoguide’, onderwerpenbibliotheek van de EUM voor het basis- en voortgezet onderwijs. Lesmateriaal dat op kwaliteit gecontroleerd werd. De website is ontwikkeld in het Deens, maar veel van de leermiddelen zijn Engelstalig.
URL: http://infoguide.emu.dk/
Duitsland: Deutscher Bildungs server biedt toegang tot meer dan 30 000 documenten en leerobjecten. Duitstalig, maar veel lesmateriaal is in het Engels en Frans.
URL http://www.eduserver.de/
Frankrijk: Educasource, met on-linelesmateriaal voor alle schoolvakken en voor alle schoolniveaus in veel talen. URL: http://www.educasource.education.fr/
Italië: Indire bevat een verzameling educatief lesmateriaal op het internet voor Italiaanse scholen. URL: http://www.bdp.it/siti/index.php3
Nederland: De Spin, Nederlandstalige verzameling lesmateriaal, opvraagbaar per schoolvak, URL: http://www.despin.net/
Noorwegen: Skolenettet, bevat lesmateriaal, gerangschikt naar soort onderwijs en per schoolvak. Er is een Engelse versie. URL http://skolenettet.ls.no/
Zweden: Länkskafferiet, vakbibliotheek van het Zweedse Schoolnet met meer dan 3 700 koppelingen. Deze bibliotheek werd ontwikkeld voor dagelijks gebruik en is voornamelijk bestemd voor leerlingen van tussen de 10 en 15 jaar.
Een groot deel van het lesmateriaal is in het Engels en ook in de andere Scandinavische talen beschikbaar, URL: http://lankskafferiet.skolverket.se/

Nieuwsgierig naar wat ons eigen land aan verzameling lesmateriaal te bieden heeft, ben ik even gaan kijken bij de Spin http://www.despin.net/. Ik koos als vak Frans en als vaardigheid spreken. Zoals te zien leverde de zoekopdracht 17 hits op. Nummer 11 daarvan bood de mogelijkheid om Franse woordjes te leren en de andere 16 waren wel interessant, maar boden me niet de gelegenheid spreekvaardigheid te oefenen, terwijl deze websites er wel degelijk zijn. De conclusie is simpel: als de Spin geen websites voor spreekvaardigheid Frans kan vinden, dan moet deze mogelijkheid niet in de zoekmachine voorkomen. 

Zoeken

17 hits voor " spreekvaardigheid spreken" - resultaat pagina's: 1 2 - [vorige]

Hit

Score

Titel

Taal

Beperking

Oordeel

11

3%

Franse vocabulaire

FR

 

***

 

Frans-Engelse site met links om Frans vocabulaire te leren
1 beoordeling(en) met gemiddeld 3.0 sterren voor de site http://www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet/fle.html#anchor.vocabulaire

European Treasure Browser (ETB) of Educational Material

Deze leermiddelenbank, ontworpen in Italië, verkeert nog in de testfase. Bezoekers van de bank worden opgeroepen om de ETB-handleiding te downloaden en te bestuderen. Je kunt ook alvast de on-lineleermiddelen van het ETB-netwerk verkennen op het adres http://browsetb.jrc.it/.
De werkwijze is simpel en wordt in de handleiding als volgt uitgelegd: 
Voer een zoekterm of de naam van een lesvak in.

Opleiding 

Onder het kopje e-Leren voor de toekomst vinden docenten een groot aanbod aan cursussen, die alle beogen hun ICT-kennis te verhogen. Alle Europese opleidingsinstellingen voor onderwijsgevenden worden uitgenodigd om de details toe te sturen van de on- en off-lineopleidingen die ze aanbieden. Deze worden dan hier gepubliceerd. Ook de Europese Commissie biedt via Socrates en de Comenius Actie II verschillende cursussen voor onderwijsgevenden en schooladministrateurs.  

Virtueel Tijdschrift 

Virtueel Tijdschrift bestaat uit een reeks activiteiten waarvan de belangrijkste is Teachers Online Project (TOP). Dit project beoogt wederzijdse ondersteuning te bieden aan een virtuele gemeenschap van onderwijsgevenden. Met geregelde e-nieuwsbrieven, trimestriële nieuwsbulletins en een TOP-discussieforum blijven de deelnemers op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het gebruik van ICT op school.
Belangstellenden voor deze virtuele gemeenschap kunnen zich opgeven bij  majordomo@ngfl.gov.uk. Vermeld 'subscribe topteachers' in het tekstgedeelte van de e-mail.  

Het European Schoolnet, waarvan ik alleen nog maar een deel van de rubrieken onder de knop teacher heb besproken, zal zeker scholen van dienst kunnen zijn, die hun leerlingen via de geboden on-linediensten en leermiddelenbanken onderwijs willen bieden. Dat dit mogelijk is blijkt wel uit de enorme hoeveelheid leermiddelen waarnaar op deze website wordt verwezen.
Docenten kunnen de mogelijkheid aangrijpen om in allerlei forums en via allerlei gratis nieuwsbrieven van elkaar te leren. Daar hoeven ze dan de deur niet voor uit.

Nieuwsbrief 7 - 2002 Wordt vervolgd

Terug


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT