Euregio's
Omhoog (Hand)Boek2.0 Etwinning Euregio's Nieuwe wijn.... Ollis Hollandreise VOL of TTO Wijs met wiki's ICT in mvto Nederlands Quizzen

De Euregio’s en het talenonderwijs

Zoals bekend - minder in de Randstad maar verder vrijwel overal in Nederland - zijn in de grensstreken van noord tot zuid de Euregio’s actief, samenwerkingsverbanden tussen Nederland,  Duitsland en België. Minder bekend is dat in dit kader - bijvoorbeeld via het INTERREG-programma - er met steun van die Euregio’s ook veel wordt gedaan voor talendocenten. Als je serieus rondkijkt - leve het internet - voel je je soms in een grote speelgoedwinkel waar hele fraaie dingen vrijwel gratis over de toonbank gaan. En je hoeft geen euregiobewoner te zijn om hiervan te genieten. We gaan op pad, van noord naar zuid.
Allereerst de EDR (www.edr.eu), de Eems-Dollard-Regio. Elk jaar wordt hier afwisselend in Duitsland en Nederland een als regel heel interessante onderwijs-studiedag georganiseerd, meestal in het late najaar. De kosten zijn  minimaal. Info vind je onder “Actueel” bij “Evenementen”. Ook speciale leerlingacties zitten in het pakket. Momenteel bijvoorbeeld het project “Dein Film – Deine Stadt”: leerlingen moeten een film van maximaal 3 minuten maken waarin ze hun favoriete plek in het Duits presenteren. Ze kunnen individueel of met leerlingen uit de klas deelnemen. De drie beste inzendingen winnen een geldprijs (in totaal 750 euro) die besteed moet worden aan een activiteit voor het vak Duits met hun klas.
Via het INTERREG-programma is een fraaie internetsite over Duitse en Nederlandse jeugdliteratuur ontwikkeld, gericht op Nederlandse leerlingen die Duits leren en Duitse leerlingen die Nederlands leren: Lezen zonder grenzen (www.lezenzondergrenzen.eu). Je vindt hier voor beide talen een schat aan informatie en veel kant en klaar kopieerbaar werkmateriaal.
In de regio Hengelo/Enschede is de Euregio eveneens actief: www.euregio.eu. De Duitstalige versie van deze website is wat informatiever dan de Nederlandstalige. Onder het kopje “Schulen“ vind je bij de links bijvoorbeeld een verwijzing naar een heel fraai project van het Haus der Niederlande (Universiteit Münster): “Die Niederlande im Unterricht”: heel veel materiaal over ons land in het Duits, op smaak gebracht voor pubers. Er zijn collega’s Duits, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer die hun leerlingen een rubriek naar keuze laten doorspitten en becommentariëren. Hun opmerkingen, lof en kritiek moeten ze mailen aan de makers.
Weer wat zuidelijker, in de regio Arnhem/Nijmegen, is de Euregio Rijn-Waal (www.euregio.org) actief. Een van de aardige dingen die ze doen, is steun verlenen aan onderwijsprojecten. Heel succesvol is nog steeds het project “Leren van de buren” dat tussen 2006 en 2008 dankzij het INTERREG-programma zijn huidige vorm kreeg, maar in feite al loopt sinds 2001. Elk jaar vindt er - dankzij de steun van NederlandseTaalunie, Goethe-Institut en Euregio - een congres plaats voor talendocenten uit Nederland en Duitsland, om en om groot (2010, 2012, 2014) en klein (2011, 2013, 2015). Deelname is gratis. Het eerstvolgende - grote - congres is op 21 mei 2014. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van! Meer informatie vind je op: www.lerenvandeburen.nl.
Tenslotte gaan we naar de regio Maastricht/Aken/Luik, de Euregio Maas/Rijn (EMR: www.emr.eu). Een belangrijke doelstelling van op het onderwijs gerichte acties is de bevordering van meertaligheid. Dat klinkt heel gewoon, maar kijk je naar programma’s die in dit kader zijn ontwikkeld, dan vind je interessante zaken. Lichtend voorbeeld in dit kader: het - wederom met INTERREG-steun door de universiteit Hasselt ontwikkelde en in samenwerking met o.a. de Talenacademie in Heerlen (http://talenacademie.nl) uitgebrachte - project Linguacluster (www.linguacluster.org).

Linguacluster kun je in het Engels, Frans, Duits of Nederlands bedienen. Vooraf moet je je - gratis -registreren. De doeltalen zijn logischerwijs het Frans, Duits en Nederlands. De website is bijzonder uitgebreid. De vormgeving is weliswaar wat saai, maar de inhoud des te spannender. Per taal vind je op het “Talenplein” tussen de 1000 tot zelfs 4000 meerkeuzeoefeningen, gekoppeld aan de niveaus van het Europees Referentiekader (ERK), met name A1 en A2. Er zijn schriftelijke, mondelinge (met online audio) en gemengde opdrachten beschikbaar, gespitst in puur talige of meer op cultuur en communicatie gerichte multimediale opdrachten. Voor deze laatste groep moet je je extra registreren waarna je per mail een toegangscode krijgt. Dat kan even duren, soms zelfs meer dan een dag, maar het wachten is de moeite waard. Andere onderdelen van Linguacluster zijn o.a.:

ep     Inderdaad een prachtige talen-speelgoedwinkel waar bijna alles gratis is: het water loopt je in de mond. Ga maar eens kijken

omhoog


© Kees van Eunen stuur een bericht aan het bureau LT