ICT in mvto
Omhoog (Hand)Boek2.0 Etwinning Euregio's Nieuwe wijn.... Ollis Hollandreise VOL of TTO Wijs met wiki's ICT in mvto Nederlands Quizzen

ICT in het vreemdetalenonderwijs

In deze rubriek heeft u al vaker kennis kunnen maken met websites en apps die als digitale ondersteuning in de les kunnen worden ingezet. Sites zoals WRTS of Quizlet zijn voor veel leerlingen de standaardmanier om woordjes  te leren. Een groeiend aantal scholen wil echter nog een stap verder gaan en ICT niet alleen aanvullend gebruiken maar volledig digitaal werken. Zo zijn veel leslokalen inmiddels uitgerust met een beamer of een smartboard en beschikken de leerlingen ook op school over een laptop of een tablet. In dit overzicht willen wij u mogelijkheden laten zien om digitaal te werken en daarbij alle vaardigheden te bedienen – onafhankelijk van de gebruikte methode of de eigen ELO. 

Woordenschat
Iedereen heeft wel eens van WRTS (www.wrts.nl) en Quizlet (www.quizlet.com) gehoord. WRTS biedt een handige uitspraakhulp aan en de verschillende functies van Quizlet zoals space race maken het mogelijk om bijvoorbeeld werkwoordsvormen op een speelse manier uit het hoofd te leren. Als de lijsten niet door de docent worden aangeboden, komt het wel vaker voor dat leerlingen foutief gespelde lijsten met elkaar delen en fouten zich zo vermenigvuldigen. Onafhankelijk van thematische woordenlijsten kunnen leerlingen hun woordenschat ook uitbreiden met apps zoals Duolingo (www.duolingo.com) die een competitief element introduceren en ook aan een Facebook-account kunnen worden gekoppeld.

Kijk- en luistervaardigheid
Wat kijk- en luisterfragmenten voor de moderne vreemde talen betreft, is het internet een ware goudmijn. Er is geen makkelijkere manier om de actualiteit het leslokaal binnen te halen met de leerlingen naar het journaal te kijken. Aangezien er vaak niet veel tijd beschikbaar is, zijn programma’s zoals Tagesschau in 100 Sekunden (www.tagesschau.de), TV5 Flash (www.tv5.org) of TD en 4’ (www.rtve.es) hiervoor in bijzondere mate geschikt. Doordat de zenders van de publieke omroepen in het buitenland hun programma’s online beschikbaar stellen, zijn fragmenten die bij het onderwerp van de les passen snel te vinden. Vaak hebben zenders ook een eigen YouTube-kanaal die het streamen en delen makkelijker maakt. Voor het vak Duits zijn er een aantal uitstekende programma’s zoals PULS (www.youtube.com/on3de) en de zenders Eins Plus (www.youtube.com/1plus) en ZDF Neo (www.youtube.com/zdfneo) met hun programma’s Klub Konkret en Bambule. De YouTube-kanaal van Deutsche Welle (www.youtube.com/deutschewelle) heeft veel filmpjes waarmee de leerlingen hun kennis over Duitsland kunnen vergroten.
Wie muziekvideo’s wil inzetten, kan op www.lyricsgaps.com tussen tientallen recente liedjes in verschillende talen kiezen die met video en gatenteksten worden aangeboden. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden en met een docentenaccount kun je de opdrachten ook na eigen goeddunken aanpassen. Er worden regelmatig nieuwe video’s geüpload.

Leesvaardigheid
Ook voor het oefenen van leesvaardigheid kan het gebruik van ICT veel voordelen hebben. Het lezen op de computer maakt het makkelijker voor leerlingen die last hebben van dyslexie om het lettertype en de tekstgrootte aan te passen en hun hulpsoftware consequent in te zetten. Ook het opzoeken van onbekende woorden gaat meestal sneller omdat de leerlingen het woord niet meer hoeven over te typen maar kunnen kopiëren en plakken. Een beamer of smartboard kan handig zijn als een tekst met de hele klas wordt gelezen en samen kan worden besproken en geannoteerd.
Natuurlijk is het internet een goede bron voor authentiek leesmateriaal. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwssites en online-versies van kranten, maar ook websites van magazines en tijdschriften voor jongeren.  Voor maatschappelijke kwesties bevat bijvoorbeeld het Duitse tijdschrift Fluter (www.fluter.de) een enorme hoeveelheid interessante teksten op bovenbouwniveau waarbij de docent zonder veel moeite verwerkingsvragen kan bedenken. Voor jongere leerlingen die het vak Frans volgen is er GEO Ado (www.geoado.com) met informatieve teksten over onze planeet. In beide talen bestaat tevens het tijdschrift NEON met korte, vaak grappige teksten over weetjes en het leven als jonge volwassene maar ook langere en ingewikkeldere stukken die geschikt zijn voor oudere leerlingen (www.neonmag.fr en www.neon.de).

Schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid
Bij de productieve vaardigheden kan de inzet van ICT veel tijd besparen. Het is bijna vanzelfsprekend dat teksten op de computer worden geschreven en dat alle leerlingen de spellingcontrole gebruiken, maar het gebruik van een laptop of tablet tijdens de les heeft ook het voordeel dat leerlingen hun  teksten makkelijk met elkaar kunnen delen om feedback te geven en te ontvangen. Teksten kunnen makkelijker worden geannoteerd, wat vooral bij een procesmatige manier van schrijven met verplichte peerfeedback veel voordelen biedt.
Bij spreekvaardigheid ligt het gebruik van ICT misschien minder voor de hand en helaas zijn er nauwelijks hulpmiddelen op internet die gratis zijn. In de praktijk is het echter wel vaak handig om leerlingen spreekoefeningen op te laten nemen en deze digitaal op te laten slaan. Op deze manier kan een docent bijvoorbeeld de uitspraak van alle leerlingen beluisteren en spreekvaardigheid toetsen, wat anders vooral in de onderbouw door de groepsgroottes moeilijk is. Ook kunnen leerlingen hun PowerPoint-presentaties of Prezi’s op sites zoals www.screencast-o-matic.com met geluid opnemen als een presentatie voor de hele klas geen optie is.

  omhoog


© Nicolai Sinn stuur een bericht aan het bureau LT