INTERNETONDERWIJS

Nieuwsbrieven
van 2000 - 2009

Levende Talen
van 1996 - 2015

Artikelen:
2004, 2005
20062007 
20082009

Docenten aan het werk

Websites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven en Levende Talen
Internet is een belangrijke bron voor lesmateriaal en kan voor een groot aantal vakken de traditionele leermiddelen vervangen. Op deze website heb ik al mijn artikelen geplaatst over dit onderwerp. Deze heb ik in de loop der jaren geschreven voor de Nieuwsbrief behorende bij het Handboek Studiehuis, het latere Handboek voor de Onderwijspraktijk (uitgave van Kluwer, Alphen aan den Rijn) en Levende Talen, het latere Levende Talen Magazine, uitgave van de Vereniging van Leraren in Levende Talen.
In Levende Talen zijn de artikelen beperkt tot het moderne vreemde talenonderwijs. In de Nieuwsbrief komen ook andere vakken aan de orde. Soms zijn de artikelen bijna identiek.
Op papier geef je hyperlinks aan tussen haakjes. Belangstellenden kunnen deze dan overtypen en in de browser van hun computer plaatsen om op het opgegeven URL de beschreven website te bekijken. Een wat omslachtige werkwijze, reden waarom ik deze website heb gemaakt. Ik heb de hier opgenomen hyperlinks op werking gecontroleerd. Bij de oudere teksten zoals die uit 1999 en 2000, klopt de beschrijving soms niet meer met wat er nu achter de hyperlink verborgen staat. Bij de niet meer werkende hyperlinks heb ik de koppeling verwijderd. Deze staan wel in de tekst, maar zijn  niet meer aanklikbaar.

Artikelen 20042005 2006200720082009 (onderwerpen, maar nog over te schrijven).
In deze rubriek plaats ik artikelen waarvan (nog) geen papieren versie is verschenen of wel, maar dan in een verkorte of gewijzigde versie.

Nieuwsbrieven van 2000 - 2009, Levende Talen van 1996 - 2015

Skype-project
De Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT) heeft begin 2005 het project Voice Over Internet Protocol (VOIP) met Skype aangevraagd bij De Werkplaats Talen. Dit project is  eind 2007 afgerond met een eindverslag.

Momes.net
Ik heb ook de artikelen over Mes premiers pas sur internet (momes.net) opgenomen, die ik eind jaren negentig heb geschreven voor de sectierubriek Frans van Levende Talen. Later heb ik daar een rubriek voor leerlingen aan toegevoegd, deze eerst als Kring bij Kennisnet geplaatst en daarna als zelfstandige website ingestuurd voor de ThinkQuest wedstrijd van 2000. Daar staat hij nog steeds in de mediatheek http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl054/. Deze website heb ik in juli 2003 aangepast aan het nog steeds bestaande en uitgebreide momes.net.

Websites
In deze rubriek plaats ik, gerangschikt per taal, meer dan één taal of vakoverstijgend, alle websites waarvan ik veronderstel dat ze dienstig zijn voor ons onderwijs, vooral als blijkt dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Docenten aan het werk
In maart 2004 ben ik aan deze rubriek begonnen. Daar plaats ik websites van docenten van wie ik vind dat ze een bijdrage leveren aan het internetonderwijs: leerstof, die ze gemaakt hebben voor hun eigen leerlingen, maar die ze op internet plaatsen voor de leerlingen van hun vakcollega's. Wanneer het een talendocent betreft, stuur ik het artikel ook naar Levende Talen Magazine. Uit tijdgebrek ben ik niet verder gegaan met deze rubriek.

In 2011 ben ik gestopt met het schrijven over internetonderwijs in Levende Talen Magazine. Mijn werk is overgenomen door Kees van Eunen. Zijn artikelen zullen vanaf LTM-4 ook op deze website zijn te lezen. Vanaf LTM 8- 2014 wisselt Kees van Eunen deze internetrubriek af met Nicolai Sinn

Reageren kan: over de website en artikelen
John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT  over zijn artikelen Kees van Eunen stuur een bericht aan het bureau LT over zijn artikelen Nicolai Sinn stuur een bericht aan het bureau LT